SPOKO. PORADZĘ SOBIE – PROJEKT EDUKACYJNY

SPOKO. PORADZĘ SOBIE – PROJEKT EDUKACYJNY

Uczniowie z Ukrainy, kształcący się w człuchowskich szkołach mogą wziąć udział w projekcie „Spoko. Poradzę sobie”. To inicjatywa, która ma na celu nie tylko asymilację ukraińskiej i polskiej młodzieży, ale także przygotowanie uczniów do dorosłego życia w Polsce. Projekt realizuje Miejska Biblioteka Publiczna.

Projekt został napisany z myślą o młodzieży, która planuje po ukończeniu szkoły pozostać w Polsce. „W przeciągu pięciu miesięcy spotykamy się młodzieżą na różnego rodzaju warsztatach. Są to spotkania z doradcą zawodowym, z instruktorem nordic walking, z fotografem” – mówi Karolina Baranowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie.

Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki średnio dwa razy w miesiącu. Przychodzą na nie młodzi ludzie uczący się w Człuchowie i Czarnem, a mieszkający na co dzień w człuchowskiej bursie.

„Bardzo mi się tu podoba. Możemy poznać wiele nowych rzeczy. Nauczyć się o różnych zawodach i ich wyjątkowości” – mówi Jurij. „Dziennikarstwo jest moją pasją. Może w przyszłości będę pracowała w tym zawodzie” – dodaje Darina. „Te zajęcia są bardzo interesujące dla mnie dlatego , że podczas tych zajęć mogę dowiedzieć się wiele o różnych zawodach. Na przykład dzisiaj mieliśmy rozmowę o dziennikarstwie. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli spotkanie z fotografem, bo ja interesuję się fotografią” – dodaje kolejny uczeń. Udział w warsztatach jest bezpłatny i dobrowolny. Za każdym razem korzysta z nich około dwudziestu uczniów.

fot. serwissamorzadowy.eu

OCALONE OD ZAPOMNIENIA [GALERIA]

OCALONE OD ZAPOMNIENIA [GALERIA]

W Muzeum Regionalnym w Człuchowie czynna jest wystawa „Ocalone od zapomnienia”. To kolejna odsłona najnowszych nabytków placówki. Muzeum prezentuje je na wystawie czasowej, którą można oglądać do 5 kwietnia.

W galerii znajdują się różnego rodzaju przedmioty, pochodzące także z różnych epok historycznych. „Na wystawie prezentujemy między innymi obiekty kartograficzne, wśród których znajdują się mapy pochodzące z okresu od drugiej połowy XVI wieku do lat trzydziestych XX wieku na których możemy odnaleźć nazwę Człuchowa zapisaną w różnych formach” – mówi Krzysztofa Monikowska, dyrektor Muzeum Regionalnego w Człuchowie. Ponadto w kolekcji znajduje się broń biała oraz broń palna. Część muzealiów, to obiekty przekazane placówce w darze. Są to najczęściej dokumenty z okresu II Wojny Światowej i lat powojennych, których właścicielami byli dawni mieszkańcy miasta i regionu.

fot. serwissamorzadowy.eu

JEST SZANSA NA OBWODNICĘ CZŁUCHOWA

JEST SZANSA NA OBWODNICĘ CZŁUCHOWA

Obwodnica Człuchowa została wpisana do rządowego programu budowy stu obwodnic. Oznacza to, że za trzy lata może ruszyć budowa drogi, która ominie miasto od południowego wschodu, południa i zachodu.

Nowa obwodnica miałaby wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum na peryferie miasta. Przez Człuchów przebiegają dwie drogi krajowe 22 i 25. Szczególnie w sezonie letnim są one mocno zatłoczone. Zmiana ich przebiegu pozwoliłaby na skrócenie czasu przejazdu oraz zmniejszenie ruchu w samym Człuchowie. „Cieszę się z tej wiadomości, jednak nie rozbudzałbym aż tak bardzo wielkich emocji, bo przed nami jeszcze długa droga” – mówi Ryszard Szybajło, Burmistrz Człuchowa.

Na razie człuchowska obwodnica jest tylko planem. Zanim rozpocznie się jej budowa niezbędne jest przygotowanie dokumentacji technicznej, a także jeżeli będzie to konieczne, przeprowadzenie ekspertyz i konsultacji społecznych. Zgodnie z harmonogramem wszystko powinno być gotowe w czwartym kwartale 2023 roku.

fot. UM w Człuchowie

DIAMENT SAMORZĄDU DLA CZŁUCHOWA

DIAMENT SAMORZĄDU DLA CZŁUCHOWA

Kolejna nagroda dla człuchowskiego samorządu. Tym razem Gmina Miejska Człuchów otrzymała nagrodę Diament Samorządu oraz tytuł Samorządu 30-lecia Polskiej Transformacji. To prestiżowe wyróżnienie przyznały miastu: Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług.

W niniejszym plebiscycie pod ocenę brano przede wszystkim jakość działań przyczyniających się do rozwoju regionu w zakresie gospodarczym, kulturalnym i społecznym. Ważna była też współpraca samorządu z inwestorami, przedsiębiorcami, partnerami biznesowymi i mieszkańcami. Oceniano także jakość promocji samorządu jako lokalnej marki.

„Cieszymy się bardzo, że doceniono nasz wysiłek kilku kadencji. Bo nie tylko ostatnia kadencja zadecydowała o tym, że zostaliśmy wyróżnieni” – mówi Ryszard Szybajło, Burmistrz Człuchowa.

W programie Samorząd 30-lecia Polskiej Transformacji oprócz Człuchowa wyróżniono także 21 innych gmin w Polsce. Na liście nagrodzonych z województwa pomorskiego znalazła się także Gmina Miejska Reda.

fot. UM w Człuchowie

KONKURS GRANTOWY ROZSTRZYGNIĘTY

KONKURS GRANTOWY ROZSTRZYGNIĘTY

Prawie 370 tysięcy złotych na realizację zadań publicznych rozdysponowało Miasto Człuchów. O granty ubiegały się organizacje pozarządowe. Łącznie pieniądze przyznano 36 projektom.

W tym roku na miejski konkurs grantowy wpłynęło 47 ofert o łącznej wartości 623 tysięcy złotych. „Wszystkie one zostały ocenione. Sześć pod względem formalnym niestety negatywnie. Trzem nie przyznano dotacji ze względu na brak celowości. Razem dotacje przyznano 36 ofertom” – mówi Justyna Gołębiewska, inspektor ds. turystyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wnioskodawcy ubiegali się o środki wspomagające realizację zadań w ośmiu kategoriach. Pieniądze podzielono w następujący sposób:

– w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej z wyłączeniem piłki nożnej – 145.000 zł,

– w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – tylko piłka nożna – 120.000 zł,

– w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej – 37.520 zł,

– w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 3.000 zł,

– w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 29.300 zł,

– w zakresie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży – 20.500 zł,

– w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego – 10.000 zł,

– w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 3.000 zł.

Łącznie rozdysponowano 368.320 zł. W budżecie pozostało jeszcze 24.180 zł. Są to pieniądze przeznaczone na małe projekty. Zostaną one rozdysponowane w ciągu roku. Przyznane kwoty zostały rozdysponowane na podstawie przyjętego w zeszłym roku programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi.

fot. serwissamorzadowy.eu

JEST SZANSA NA OBWODNICĘ CZŁUCHOWA

CZŁUCHÓW MIASTEM DOBREGO ŻYCIA

Polski Instytut Ekonomiczny ogłosił wyniki opracowanego przez siebie rankingu jakości życia w polskich miastach. W kategorii miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców Człuchów znalazł się na liście miast dobrego życia. W tej grupie w województwie pomorskim na podobną ocenę zasłużyła także Ustka. Łącznie sklasyfikowano 712 podobnych miejscowości.

Przy opracowaniu rankingu pod ocenę brano między innymi sytuację finansową miejskiego budżetu, zapewnienie mieszkańcom atrakcyjnych warunków życia, dbałość o porządek, środowisko naturalne oraz rozwój kultury, sportu i rekreacji. Nie bez znaczenia było także wykorzystanie walorów turystycznych oraz potencjału biznesowego. Źródłem zestawień były analizy przeprowadzone przez Polski Instytut Ekonomiczny oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego.

W rankingu przedsiębiorczości mieszkańców Człuchów zajął 62 miejsce w kraju. „Siłą naszego miasta są małe firmy. Gorzej by było gdyby funkcjonowały dwa, trzy wielkie zakłady i okazałoby się, że któryś z przyczyn ekonomicznych z dnia na dzień zostaje zlikwidowany” – uważa Ryszard Szybajło, Burmistrz Człuchowa. Dogodne warunki do życia spowodowały, że od dwóch lat w Człuchowie notuje się także wzrost ilości mieszkańców. Wcześniej, podobnie jak w większości miast w Polsce odnotowywano odpływ ludności związany bądź to z emigracją, bądź z tendencją do osiedlania się na terenach wiejskich. Obecnie w Człuchowie buduje się lub przygotowuje do budowy aż 260 nowych mieszkań.

fot. UM w Człuchowie