JEST SZANSA NA OBWODNICĘ CZŁUCHOWA

JEST SZANSA NA OBWODNICĘ CZŁUCHOWA

Obwodnica Człuchowa została wpisana do rządowego programu budowy stu obwodnic. Oznacza to, że za trzy lata może ruszyć budowa drogi, która ominie miasto od południowego wschodu, południa i zachodu.

Nowa obwodnica miałaby wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum na peryferie miasta. Przez Człuchów przebiegają dwie drogi krajowe 22 i 25. Szczególnie w sezonie letnim są one mocno zatłoczone. Zmiana ich przebiegu pozwoliłaby na skrócenie czasu przejazdu oraz zmniejszenie ruchu w samym Człuchowie. „Cieszę się z tej wiadomości, jednak nie rozbudzałbym aż tak bardzo wielkich emocji, bo przed nami jeszcze długa droga” – mówi Ryszard Szybajło, Burmistrz Człuchowa.

Na razie człuchowska obwodnica jest tylko planem. Zanim rozpocznie się jej budowa niezbędne jest przygotowanie dokumentacji technicznej, a także jeżeli będzie to konieczne, przeprowadzenie ekspertyz i konsultacji społecznych. Zgodnie z harmonogramem wszystko powinno być gotowe w czwartym kwartale 2023 roku.

fot. UM w Człuchowie

DIAMENT SAMORZĄDU DLA CZŁUCHOWA

DIAMENT SAMORZĄDU DLA CZŁUCHOWA

Kolejna nagroda dla człuchowskiego samorządu. Tym razem Gmina Miejska Człuchów otrzymała nagrodę Diament Samorządu oraz tytuł Samorządu 30-lecia Polskiej Transformacji. To prestiżowe wyróżnienie przyznały miastu: Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług.

W niniejszym plebiscycie pod ocenę brano przede wszystkim jakość działań przyczyniających się do rozwoju regionu w zakresie gospodarczym, kulturalnym i społecznym. Ważna była też współpraca samorządu z inwestorami, przedsiębiorcami, partnerami biznesowymi i mieszkańcami. Oceniano także jakość promocji samorządu jako lokalnej marki.

„Cieszymy się bardzo, że doceniono nasz wysiłek kilku kadencji. Bo nie tylko ostatnia kadencja zadecydowała o tym, że zostaliśmy wyróżnieni” – mówi Ryszard Szybajło, Burmistrz Człuchowa.

W programie Samorząd 30-lecia Polskiej Transformacji oprócz Człuchowa wyróżniono także 21 innych gmin w Polsce. Na liście nagrodzonych z województwa pomorskiego znalazła się także Gmina Miejska Reda.

fot. UM w Człuchowie

KONKURS GRANTOWY ROZSTRZYGNIĘTY

KONKURS GRANTOWY ROZSTRZYGNIĘTY

Prawie 370 tysięcy złotych na realizację zadań publicznych rozdysponowało Miasto Człuchów. O granty ubiegały się organizacje pozarządowe. Łącznie pieniądze przyznano 36 projektom.

W tym roku na miejski konkurs grantowy wpłynęło 47 ofert o łącznej wartości 623 tysięcy złotych. „Wszystkie one zostały ocenione. Sześć pod względem formalnym niestety negatywnie. Trzem nie przyznano dotacji ze względu na brak celowości. Razem dotacje przyznano 36 ofertom” – mówi Justyna Gołębiewska, inspektor ds. turystyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wnioskodawcy ubiegali się o środki wspomagające realizację zadań w ośmiu kategoriach. Pieniądze podzielono w następujący sposób:

– w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej z wyłączeniem piłki nożnej – 145.000 zł,

– w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – tylko piłka nożna – 120.000 zł,

– w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej – 37.520 zł,

– w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 3.000 zł,

– w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 29.300 zł,

– w zakresie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży – 20.500 zł,

– w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego – 10.000 zł,

– w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 3.000 zł.

Łącznie rozdysponowano 368.320 zł. W budżecie pozostało jeszcze 24.180 zł. Są to pieniądze przeznaczone na małe projekty. Zostaną one rozdysponowane w ciągu roku. Przyznane kwoty zostały rozdysponowane na podstawie przyjętego w zeszłym roku programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi.

fot. serwissamorzadowy.eu

JEST SZANSA NA OBWODNICĘ CZŁUCHOWA

CZŁUCHÓW MIASTEM DOBREGO ŻYCIA

Polski Instytut Ekonomiczny ogłosił wyniki opracowanego przez siebie rankingu jakości życia w polskich miastach. W kategorii miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców Człuchów znalazł się na liście miast dobrego życia. W tej grupie w województwie pomorskim na podobną ocenę zasłużyła także Ustka. Łącznie sklasyfikowano 712 podobnych miejscowości.

Przy opracowaniu rankingu pod ocenę brano między innymi sytuację finansową miejskiego budżetu, zapewnienie mieszkańcom atrakcyjnych warunków życia, dbałość o porządek, środowisko naturalne oraz rozwój kultury, sportu i rekreacji. Nie bez znaczenia było także wykorzystanie walorów turystycznych oraz potencjału biznesowego. Źródłem zestawień były analizy przeprowadzone przez Polski Instytut Ekonomiczny oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego.

W rankingu przedsiębiorczości mieszkańców Człuchów zajął 62 miejsce w kraju. „Siłą naszego miasta są małe firmy. Gorzej by było gdyby funkcjonowały dwa, trzy wielkie zakłady i okazałoby się, że któryś z przyczyn ekonomicznych z dnia na dzień zostaje zlikwidowany” – uważa Ryszard Szybajło, Burmistrz Człuchowa. Dogodne warunki do życia spowodowały, że od dwóch lat w Człuchowie notuje się także wzrost ilości mieszkańców. Wcześniej, podobnie jak w większości miast w Polsce odnotowywano odpływ ludności związany bądź to z emigracją, bądź z tendencją do osiedlania się na terenach wiejskich. Obecnie w Człuchowie buduje się lub przygotowuje do budowy aż 260 nowych mieszkań.

fot. UM w Człuchowie

KOLEJNY REKORD CZŁUCHOWSKIEGO SZTABU WOŚP

KOLEJNY REKORD CZŁUCHOWSKIEGO SZTABU WOŚP

Ponad 360 tysięcy złotych zebrał w tym roku człuchowski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To kolejny rekord zanotowany w naszym mieście. W porównaniu do roku ubiegłego, został on pobity o 126 tysięcy złotych.

W tym roku człuchowski sztab obejmował swym zasięgiem nie tylko miasto. Do orkiestrowego grania przyłączyły się także gmina wiejska Człuchów oraz gminy Przechlewo i Rzeczenica. Na ulicach kwestowało łącznie ponad 100 osób.

Aukcje i imprezy podczas których zbierano pieniądze organizowano w różnych miejscach i to przez kilka dni. W kompleksie Canpol, w przeddzień wielkiego finału odbyło się śniadanie z Sabatem Szefowych. Tam zebrano aż 190 tysięcy złotych. Kolejne 170 tysięcy to pieniądze z ulicznych kwest oraz aukcji prowadzonych w Człuchowie, Przechlewie i Rzeczenicy.

Jak co roku nie zabrało człuchowskich serduszek, przygotowanych przez miejscowego złotnika. Najdroższe – złote – sprzedano za 3400 zł. Dwa srebrne sprzedano odpowiednio za 2300 i 1600zł.

fot. archiwum sztab WOŚP Człuchów

JAKOŚĆ POWIETRZA MONITOROWANA W CZŁUCHOWIE

JAKOŚĆ POWIETRZA MONITOROWANA W CZŁUCHOWIE

O tym jaka jest bieżąca jakość powietrza w mieście mieszkańcy Człuchowa mogą dowiedzieć się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Na budynku Ratusza zamontowano urządzenie monitorujące nie tylko poziom zanieczyszczeń, ale także bieżące ciśnienie, temperaturę i wilgotność powietrza. Każdy może to teraz sprawdzić we własnym komputerze lub smartfonie.

Takie urządzenie to nowość w regionie. Jak dotąd w Człuchowie i okolicach nie było stacji pomiarowej monitorującej parametry powietrza – mówi Tomasz Kowalczyk, wiceburmistrz Człuchowa. Teraz mieszkańcy i turyści mogą przez całą dobę monitorować zanieczyszczenie, temperaturę i inne parametry pogodowe.  Wszyscy dane są wyświetlane w internecie pod adresem: http://www.czluchow.eu/pl/page/jako%C5%9B%C4%87-powietrza-w-mie%C5%9Bcie

Internauci mogą także korzystać z aplikacji Syngeos. Działa ona na urządzeniach mobilnych. Zakup czujnika kosztował 3500 zł. Urządzenie swoim zasięgiem obejmuje obszar niemalże całego miasta.

fot. serwissamorzadowy.eu