DOTKNIJ HISTORII Z CZŁUCHOWSKĄ BIBLIOTEKĄ

DOTKNIJ HISTORII Z CZŁUCHOWSKĄ BIBLIOTEKĄ

Biblioteka Publiczna w Człuchowie wzbogaciła się o historyczne zbiory Edmunda Kloskowskiego – pierwszego dyrektora człuchowskiego muzeum. Placówce podarowała je Halina Rakosz – córka pana Edmunda. Teraz korzystać z nich mogą wszyscy czytelnicy.

Dokumenty nie trafiły do muzeum, a do biblioteki tylko dlatego, że wolą jego właściciela było udostępnienie ich treści jak najszerszej grupie odbiorców. Bez żadnych problemów skorzystać z nich teraz może każdy uczeń, student, a nawet zwykły pasjonat historii. „Wśród przekazanych dokumentów są m.in. zbiory map, atlasy o Ziemi Człuchowskiej. Są też różnego rodzaju dokumenty pisane jeszcze w języku niemieckim, a nawet po łacinie. Wśród nich są między innymi pisma kościelne. Niektóre z dokumentów mają po sto, a nawet sto pięćdziesiąt lat” – mówi Karolina Baranowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie. Jedynym ograniczeniem jest to, że podarowanych zbiorów nie można wypożyczać do domu. Są one udostępniane jedynie na miejscu, w czytelni biblioteki.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA ULICY SZCZECIŃSKIEJ – NOWA INFRASTRUKTURA

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA ULICY SZCZECIŃSKIEJ – NOWA INFRASTRUKTURA

Sześć przejść dla pieszych na ulicy Szczecińskiej w Człuchowie wzbogacono o nowe oświetlenie i oznakowanie. Nowa infrastruktura pojawiła się na odcinku od stacji paliw Orlen do Placu Bohaterów. Całość kosztowała 107 tysięcy złotych.

Zadanie było w 80 procentach dofinansowane w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. „Przejścia zostały doświetlone lampami typu LED oraz oznakowane nowymi znakami fluorescencyjnymi. Na jezdni specjalną farbą, wymalowano natomiast nowe biało-czerwone pasy” – wyjaśnia Tomasz Kowalczyk, wiceburmistrz Człuchowa. Nowe rozwiązanie poprawiło widoczność pieszych znajdujących się po zmroku na pasach. Same przejścia dla pieszych są także doskonale widoczne już z daleka. W całej Polsce, pieniądze na podobne instalacje otrzymało 68 gmin. W województwie pomorskim – tylko 4.

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

CZŁUCHOWSCY GREKOKATOLICY W NOWEJ DIECEZJI

CZŁUCHOWSCY GREKOKATOLICY W NOWEJ DIECEZJI

Zmiany w strukturze Kościoła w greckokatolickiego w Polsce. W miejsce dwóch istniejących dotąd diecezji: przemysko-warszawskiej oraz wrocławsko-gdańskiej, powstały trzy: wrocławsko-koszalińska, olsztyńsko-gdańska oraz przemysko-warszawska. Człuchów należeć będzie do nowej diecezji (w kościele greckokatolickim nazywanej eparchią) z siedzibą w Olsztynie.

Zmiany zostały ogłoszone 25 listopada. Zatwierdził je papież Franciszek, jako zwierzchnik Kościoła powszechnego. Z dwóch istniejących dotąd diecezji wyodrębniono trzecią, która swym obszarem obejmować będzie województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, część województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz północne Mazowsze. Zmniejszy się za to powierzchnia dwóch pozostałych diecezji greckokatolickich. Dotychczasowa eparchia wrocławsko-gdańska stała się eparchią wrocławsko-koszalińską. Swym zasięgiem na Pomorzu obejmie obszar województwa zachodniopomorskiego oraz część województwa pomorskiego. Granica pomiędzy eparchią wrocławsko-koszalińską i olsztyńsko-gdańską przebiegać będzie tak samo jak granica diecezji rzymskokatolickich: koszalińsko-kołobrzeskiej oraz pelplińskiej. Oznacza to, że Człuchów będzie należał do eparchii olsztyńsko-gdańskiej, a na przykład Rzeczenica i Czarne do eparchii wrocławsko-koszalińskiej.

Biskupem nowo utworzonej diecezji będzie ksiądz dr Arkadiusz Trochanowski, obecny proboszcz parafii grecko-katolickiej w Wałczu. Obejmie on funkcję ordynariusza diecezji olsztyńsko-gdańskiej z siedzibą w Olsztynie. Świątynią katedralną będzie cerkiew Pokrowa Przenajświętszej Bogurodzicy.

„Jest to ksiądz doskonale znany człuchowskim wiernym, ponieważ bardzo często uczestniczył w życiu naszych parafii greckokatolickich, chociażby przy okazji rokrocznych spowiedzi wielkanocnych” – mówi ks. Roman Ferenc, proboszcz parafii greckokatolickiej w Człuchowie. Chirotonia biskupia (święcenia biskupie) odbędzie się 23 stycznia o godzinie 10.00 w Olsztynie. Bez względu na zmiany w strukturze eparchii, zwierzchnikiem Kościoła greckokatolickiego w Polsce nadal pozostaje pochodzący z Człuchowa abp. Eugeniusz Popowicz.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

NOWA ELEWACJA KINA „UCIECHA” W CZŁUCHOWIE

NOWA ELEWACJA KINA „UCIECHA” W CZŁUCHOWIE

Zakończyły się prace remontowe budynku człuchowskiego kina „Uciecha”. Zniszczona i nieestetyczna już elewacja została zastąpiona nową. Zmieniła się także estetyka całego obiektu.

– W ramach tego zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową elewacją. Wymieniona została także stolarka okienna i drzwiowa, schody wyjściowe do budynku oraz napisy elewacyjne przed wejściem i przy wyjściu z kina. W ramach zadania naprawiono także dach i orynnowanie całego budynku. Zbudowane też nową balustradę, donicę na kwiaty i oświetlenie zewnętrze – mówi Tomasz Kowalczyk, wiceburmistrz Człuchowa. Cała inwestycja kosztowała 400 tysięcy złotych. 90 procent tej kwoty stanowiło pozyskane przez miasto dofinansowanie z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Prace budowlane wykonała Spółdzielnia Rzemieślnicza „Novena” z Człuchowa.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

BUDŻET CZŁUCHOWA NA ROK 2021 UCHWALONY

BUDŻET CZŁUCHOWA NA ROK 2021 UCHWALONY

Jednogłośnie Rada Miejska w Człuchowie uchwaliła budżet na rok 2021. Zakłada on zrównoważenie dochodów i wydatków na poziomie około 59 milionów złotych. Na inwestycje zapisano nieco ponad 3 miliony, choć już teraz wiadomo, że niebawem kwota ta wzrośnie do poziomu około 10 milionów złotych.

Powodem tej zmiany będzie wprowadzenie do budżetu pieniędzy, które Miasto Człuchów ma zagwarantowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Chodzi o 6,7 miliona złotych. Są to środki przeznaczone na remonty ośmiu ulic osiedlowych. Z innego funduszu miasto otrzyma także dofinansowanie na remont infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie OSiR. Wszystko wskazuje zatem na to, że przyszły rok będzie kolejnym, w którym samorząd Człuchowa wyda na inwestycje sporą część swojego budżetu. W bieżącym roku Ratusz zainwestował 15 milionów złotych, co stanowi aż 25 procent wszystkich miejskich wydatków. Obecne zadłużenie miasta to niespełna 32 procent.

– Nasza kondycja finansowa nie jest zła. Jeżeli chodzi o inwestycje to tutaj nie ma żadnego zagrożenia – zapewnia Burmistrz Człuchowa, Ryszard Szybajło. Jak dodaje, miasto jest gotowe na przyjęcie kolejnych dofinansowań dla planowanych inwestycji.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu