PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ – PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI

PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ – PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI

Prawie 100 podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy wzięło udział w zorganizowanym w Przechlewie przeglądzie twórczości „Podziel się miłością”. To wydarzenie podczas którego osoby niepełnosprawne mogą zaprezentować swoje umiejętności artystyczne. W tym roku tematem przewodnim była muzyka filmowa.

Imprezę zorganizowano w Przechlewie już po raz drugi. „Każda placówka prezentowała jedną piosenkę filmową. Piosenki zostały wybrane losowo dla każdej placówki. Są to Środowiskowe Domy Samopomocy z Chojnic, Czerska, Człuchowa, Wiela, Sławna, a także Warsztaty Terapii Zajęciowej z Brus no i my gospodarze” – mówi Arleta Szumacher kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechlewie. Głównymi bohaterami wydarzenia były osoby niepełnosprawne. To one przez kilka tygodni przygotowywały swoje programy artystyczne. Jak mówią organizatorzy – tego typu spotkania to nie tylko integracja placówek, ale również doskonała forma terapii uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

fot. serwissamorzadowy.eu

PROGRAM AKTYWNE SOŁECTWO

PROGRAM AKTYWNE SOŁECTWO

Jest szansa na kolejny parking w Przechlewie. Tym razem miejsca postojowe zostaną utworzone na ulicy Jeziornej. Samorząd stara się o dofinansowanie na tę inwestycję.

Dodatkowe pieniądze miałyby pochodzić z programu Aktywne Sołectwo. Są to środki, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski. Jeżeli dotacja zostanie przyznana, prace ruszą jeszcze przed sezonem, a wszystko będzie gotowe w kilkanaście dni.

„To ważne miejsce dla mieszkańców i turystów. Ulica Jeziorna to trakt prowadzący do jednego z 33 jezior znajdujących się na terenie naszej gminy. To miejsce w centrum Przechlewa, chętnie odwiedzanie nie tylko przez mieszkańców, ale także turystów” – mówi Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo.

Jedną z zasad programu Aktywne Sołectwo jest przedstawienie wkładu własnego w realizowaną inwestycję. W tym przypadku jego niepieniężną formą będzie praca mieszkańców miejscowości. Zgodnie z ustaleniami, to właśnie przechlewianie przygotują  teren pod parking i pomogą w niespecjalistycznych pracach budowlanych.

fot. UG Przechlewo

DROGA DO ZAWADY – RUSZA REMONT

DROGA DO ZAWADY – RUSZA REMONT

Nieco ponad 800 tysięcy złotych będzie kosztował remont drogi do Zawady. To także odciek przebiegający przez osiedle Południe w Przechlewie. Umowa z wykonawcą jest już podpisana. Sprzęt budowlany pojawi się tam lada moment.

Remontowany odcinek jest obecnie mocno zniszczony. Tylko częściowo jest on utwardzony płytami jumbo. „Jest to droga gruntowa, dziurawa, gdzie mamy utrudniony przejazd. Po remoncie będzie tam nie tylko bardziej komfortowo, ale przede wszystkim bardziej bezpiecznie” – mówi Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo. Droga do Zawady na znacznym odcinku zostanie teraz utwardzona asfaltem. Brakujące fragmenty będą uzupełnione płytami betonowymi. Prace powinny być wykonane jeszcze przed wakacjami. Na to zadanie gmina pozyskała prawie 64 % dofinansowania zewnętrznego.

fot. UG Przechlewo

CENA ODBIORU ŚMIECI NIE ZMIENI SIĘ

CENA ODBIORU ŚMIECI NIE ZMIENI SIĘ

W Gminie Przechlewo w tym roku nie będzie podwyżek opłat za odbiór i utylizację śmieci. Mimo powszechnie rosnących cen, samorząd znalazł sposób na ich utrzymanie na obecnym poziomie. Zdaniem władz gminy – należało uszczelnić system poboru opłat.

Obecne koszty odbioru śmieci w skali całej gminy wynoszą około 600 tysięcy złotych rocznie. Z tytułu wpłat od mieszkańców i przedsiębiorców, do budżetu nie zawsze jednak wpływała tak kwota. Zdarzało się też, że deklaracje określające ilość osób zamieszkujących poszczególne nieruchomości nie były zgodne z rzeczywistością. „Jako gmina – mieliśmy trudny wybór. Albo będziemy dopłacać za nieuczciwych z własnego budżetu, albo podniesiemy ceny wszystkim. Tym samym jednak, ukaralibyśmy uczciwych podatników” – mówi wójt Krzysztof Michałowski.

Gmina przeprowadziła kontrole. W kilkudziesięciu przypadkach okazało się, że stan osobowy w złożonej deklaracji nie zgadzał się ze stanem faktycznym. Część mieszkańców także, dobrowolnie – jeszcze przed kontrolami skorygowała swoje oświadczenia. Zwiększono też skuteczność poboru opłat. Takie rozwiązania spowodowały, że system zaczął się bilansować. Gmina nie ma zatem potrzeby podnoszenia opłaty śmieciowej w roku 2020. Obecnie obowiązujące stawki w Przechlewie to 14 złotych od osoby za śmieci segregowane oraz 28 złotych za śmieci niesegregowane.

fot. serwissamorzadowy.eu

PRZECHLEWO PRZYJAZNE INWESTOROM

PRZECHLEWO PRZYJAZNE INWESTOROM

Gmina Przechlewo rozpoczyna współpracę ze Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz z Polską Strefą Inwestycji. Podpisane porozumienie gwarantuje samorządowi dostęp do atrakcyjnych szkoleń oraz promocję obszarów inwestycyjnych gminy.

Przechlewo będzie jedną z dziesięciu gmin, które wezmą udział w projekcie. Jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu samorząd nie będzie ponosił kosztów z tego tytułu. „Chcemy podnieść kompetencje zawodowe pracowników naszej gminy poprzez szkolenia i warsztaty. Chcemy także zapoznać się z najlepszymi praktykami w procesie obsługi inwestora i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych jednostek. Mam też nadzieje, że w ciągu najbliższych lat pojawią się na naszym terenie nowi inwestorzy, którzy zainwestują w naszej gminie, przez co powstaną kolejne miejsca pracy” – mówi Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo. Udział w projekcie daje także możliwość promocji gminy jako obszaru przyjaznego inwestorom. Również na terenie Gminy Przechlewo nowi i istniejący inwestorzy mogą liczyć na ulgi w podatkach, takie same jak dla przedsiębiorstw działających w strefach ekonomicznych. Wysokość ulg jest uzależniona od kwoty zainwestowanej na danym obszarze. Takie rozwiązania mają stymulować rozwój przedsiębiorczości.

fot. serwissamorzadowy.eu

W PRZECHLEWIE POWSTANIE KLUB SENIORA

W PRZECHLEWIE POWSTANIE KLUB SENIORA

Jest szansa, że jeszcze w tym roku w Przechlewie powstanie Klub Seniora. Będzie to nowa instytucja zrzeszająca osoby starsze. Klub będzie miał swoją siedzibę i atrakcyjny program zajęć.

Klub seniora miałby działać w części obecnego budynku domu kultury przy ulicy Młyńskiej. Obiekt zostałby wcześniej odpowiednio przygotowany. Wewnątrz urządzona miałaby być sala spotkań i pomieszczenie klubowe wyposażone w kanapy, fotele i sprzęt RTV. Byłaby też sala do zajęć rehabilitacyjno – ruchowych, kuchnia, szatnia i toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednorazowo z klubu mogłoby korzystać nawet 40 osób. Byłby to obiekt dostępny dla wszystkich seniorów – zapewnia Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo.

„Naszą gminę zamieszkuje ponad 6200 osób, z czego 1030 to seniorzy. Dlatego też zdecydowaliśmy się, aby dla osób w wieku emerytalnym utworzyć taki klub” – dodaje Michałowski.

Uruchomienie nowej instytucji będzie jednak możliwe tylko w przypadku otrzymania finansowego wsparcia. Gmina złożyła wniosek do rządowego programu Senior +.  Dofinansowanie jakie może pozyskać – to aż 150 tysięcy złotych, przy czym koszt adaptacji i remontu pomieszczeń klubowych szacowany jest na 235 tysięcy. Brakującą kwotę samorząd dołoży z własnego budżetu. Jeżeli środki zostaną przyznane w lutym bieżącego roku – Klub Seniora w Przechlewie będzie gotowy jeszcze przed zimą.

fot. serwissamorzadowy.eu