DOBRE WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE

DOBRE WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE

Nadwyżkę w wysokości prawie 3 milionów złotych, zanotowano w budżecie Człuchowa. Samorząd podsumował pierwsze półrocze 2016r. Powyższe oznacza, że Ratusz zarobił więcej niż wydał. Pieniądze zasilą budżet drugiego półrocza.

„Taka sytuacja pozwala nam spokojnie patrzeć w przyszłość, bo realizacja założonego planu dochodów i wydatków jest niezagrożona” – mówi Ryszard Szybajło, Burmistrz Człuchowa. Jedynym niepokojącym sygnałem są rosnące koszty funkcjonowania oświaty. Jest to spowodowane niżem demograficznym, likwidacją obowiązku posyłania 6-latków do szkół oraz coraz większą konkurencją na rynku edukacyjnym – uważa Burmistrz. Na szczęście wszystkie zaplanowane inwestycje są realizowane zgodnie z harmonogramem i w tej dziedzinie nie ma powodów do niepokoju. W tej chwili trwa budowa ścieżek rowerowych na Wojska Polskiego, Zielonej i Czarnieckiego oraz modernizacja ulicy Jerzego z Dąbrowy. Wcześniej zrealizowano jedno z zadań określone w budżecie obywatelskim, a mianowicie budowę parkingu przy przedszkolu miejskim. Wspólnie z mieszkańcami wyremontowano fragmenty ulic Sienkiewicza i Kamiennej. W tym roku zakończył się też remont stadionu miejskiego. W pierwszym półroczu wyremontowano także część pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim, naprawiono ogrodzenia przy szkołach oraz ułożono nową nawierzchnię na ulicy Kościńskiego. Jeszcze w tym roku w Człuchowie planuje się rozpoczęcie termomodernizacji budynku Gimnazjum oraz przystosowanie jego części na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.    

 

PROPOZYCJE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

PROPOZYCJE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Budowa siłowni „pod chmurką”, doświetlenie przejść dla pieszych, remonty dróg i boisk – to tylko niektóre z zadań zgłoszonych do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego w Człuchowie. Miasto zamknęło już listę zgłoszeń. Niebawem mieszkańcy wybiorą jedno – najbardziej potrzebne ich zdaniem, zdanie.

Budżet Obywatelski w Człuchowie realizowany będzie już po raz trzeci. Zgodnie z jego założeniami, to mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć 150 tysięcy złotych z miejskiej kasy. Najpierw zbierane są propozycje zadań, potem w głosowaniu wybierane jest jedno, które będzie realizowane przez samorząd. Dopuszcza się przyjęcie do budżetu dwóch zadań, o ile ich łączny koszt nie przekroczy 150 tysięcy złotych, czyli maksymalnej kwoty określonej w budżecie obywatelskim. „W tym roku wpłynęło do nas 10 wniosków, z czego dwa dotyczyły tego samego zadania. Ostatecznie pod głosowanie poddamy 9 wniosków” – mówi Ryszard Szybajło, Burmistrz Człuchowa. Głosowanie rozpocznie się 12 września i potrwa do 14 października. Urny i karty do głosowania będą wystawione w Urzędzie Miejskim, Bibliotece Miejskiej i Domu Kultury. Zwycięska inicjatywa zostanie wpisana do przyszłorocznego budżetu miasta. Wówczas też nastąpi jego realizacja. W tym roku w ramach budżetu obywatelskiego, w Człuchowie wyremontowano parking przed Przedszkolem Miejskim. W poprzednich latach były to rewitalizacje placu apelowego przed Szkołą Podstawową nr 1 oraz budowa fragmentu chodnika na ulicy Szczecińskiej. Zwycięskie zadanie wybrane do realizacji na rok przyszły, zostanie ogłoszone pod koniec października.

 

OBIEKTY OŚWIATOWE GOTOWE NA PIERWSZY DZWONEK

OBIEKTY OŚWIATOWE GOTOWE NA PIERWSZY DZWONEK

Malowanie pomieszczeń, bieżące naprawy i uzupełnianie wyposażenia – to najważniejsze prace, jakie podczas wakacji prowadzono w człuchowskich szkołach i przedszkolu. Remonty dobiegają końca. Pozostało już tylko ostatnie sprzątanie. Na 1 września wszystko będzie gotowe.

Prace konserwacyjne były prowadzone we wszystkich obiektach oświatowych, należących do Miasta Człuchowa. „Nie były to skomplikowane prace, dlatego robiliśmy to przy pomocy własnych kadr, systemem gospodarczym” – mówi Maria Pazda, Sekretarz Miasta. W Szkole Podstawowej przy ulicy Średniej odnowiono wnętrze jednego ze skrzydeł, pomalowano na nowo kilka sal lekcyjnych, a także naprawiono usterki we wszystkich sanitariatach. W budynku Gimnazjum zamontowano w trzech salach projektory multimedialne, pomalowano wejście do szatni, a w piwnicach zamontowano nowe kraty. Nowe sufity pojawiły się także w bibliotece i świetlicy szkolnej. W Przedszkolu Miejskim, również odnowiono kilka sal zajęć, szatnie i sanitariaty.

 

OCIEPLENIE BUDYNKU GIMNAZJUM JUŻ NIEBAWEM

OCIEPLENIE BUDYNKU GIMNAZJUM JUŻ NIEBAWEM

Wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian i dachu – to tylko część z prac, które wykonane będą na budynku Gimnazjum w Człuchowie. Miasto otrzymało na ten cel unijne dofinansowanie. Niebawem ogłosi przetarg na wykonanie prac.

Budynek człuchowskiego gimnazjum to ostatni miejski obiekt oświatowy, który nie został dotąd ocieplony. To budowla z lat 60tych, powstała jako tak zwana „tysiąclatka”. Modernizacji wymaga tam prawie wszystko. „Zakres prac zakłada wymianę instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie ścian i stropodachów, a także wymianę wszystkich okien i drzwi zewnętrznych” – mówi Marcin Adaszewski – z Urzędu Miejskiego w Człuchowie. Budynek będzie wyposażony także w pompę ciepła a także panele fotowoltaiczne do jej zasilania. Kosztorys zakłada, że zadanie może kosztować nawet 4 miliony złotych. 2,9 miliona to dofinansowanie, jakie udało się samorządowi pozyskać, w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Prace remontowe powinny ruszyć na przełomie września i października. Potrwają one do końca września przyszłego roku. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na to zadanie. W poprzednich latach, również przy udziale środków unijnych, ratusz ocieplił między innymi budynek szkoły podstawowej oraz przedszkola.

 

NOWA PUBLIKACJA O CZŁUCHOWSKIM ZAMKU

NOWA PUBLIKACJA O CZŁUCHOWSKIM ZAMKU

„Wokół człuchowskiego wzgórza zamkowego od XV do XX w. Architektura – administracja – polityka”. Taki tytuł nosi najnowsza książka o Zamku Krzyżackim w Człuchowie. Publikacja jest już w sprzedaży, można ją nabyć m.in. w sklepie muzealnym, przy wejściu do warowni. Cena to 14zł.

„Wspomniana publikacja zawiera przede wszystkim materiały ze styczniowej konferencji naukowej, która odbyła się w naszym zamku” – mówi Krzysztofa Monikowska, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Człuchowie. Wszystko to okazji przypadającego w tym roku 40-lecia istnienia człuchowskiego muzeum. W książce znajdziemy między innymi opis historyczny zamku, wyniki najnowszych badań archeologicznych, przeprowadzonych między innymi na dziedzińcu, a także tekst o dawnych lokatorach człuchowskiej warowni. Autorami tekstów są: dr Michał Starski, dr Janusz Trupinda, dr Marian Fryda i dr Jerzy Szwankowski.

 

103 URODZINY PANA TEODORA

103 URODZINY PANA TEODORA

Najstarszy mieszkaniec Człuchowa skończył 103 lata. Pan Teodor Magura urodził się 3 sierpnia 1913r. w miejscowości Zabiała koło Lubaczowa. Był najmłodszym z dziesięciorga dzieci w domu. Na Pomorze przyjechał w roku 1947. Przez wiele lat wraz z rodziną mieszkał w Międzyborzu w powiecie człuchowskim. Od 10 lat mieszka wraz córką i zięciem w Człuchowie.

Jak mówi, aby dożyć sędziwego wieku należy być pogodnym. Chętnie też pokazuje swoje zdjęcia sprzed lat. Pan Teodor miał 5 dzieci. Ma też 9 wnuków i 4 prawnuków. Z okazji urodzin, jubilata odwiedziła także delegacja z Urzędu Miejskiego. Były kwiaty i prezenty.