BĘDĄ PIENIĄDZE NA USUWANIE AZBESTU

BĘDĄ PIENIĄDZE NA USUWANIE AZBESTU

Ponad 200 tysięcy złotych na usuwanie azbestu otrzyma w tym roku Gmina Brusy. Jest to dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wystarczy ona na unieszkodliwienie 412 ton tej niebezpiecznej substancji.

Rakotwórczy azbest znajduje się między innymi w płytach eternitowych, wciąż niestety nadal używanych jako pokrycie dachowe wielu budynków gospodarczych, a czasami nawet domów. Demontaż takich elementów wymaga szczególnych środków ostrożności. Odpadów nie można też wyrzucać. Należy je w odpowiedni sposób utylizować.

Gmina Brusy zachęca właścicieli nieruchomości do wymiany niebezpiecznych pokryć dachowych. Dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mieszkańcy mogą ubiegać się o dotacje na demontaż, odbiór i utylizację azbestu. Wsparcie wynosi 300 złotych za każdą tonę odpadu, w przypadku gdy trzeba go tylko wywieźć i zutylizować oraz 600 złotych za tonę, gdy trzeba doliczyć do tego także koszty demontażu eternitu z dachu.

„W tej chwili jesteśmy na etapie wyboru firmy, która w bezpieczny sposób odbierze i zutylizuje zgromadzony na naszym terenie azbest” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. Operacja wywozu rakotwórczych odpadów rozpocznie się w czerwcu i potrwa do listopada. Do utylizacji jest 412 ton materiałów, to łącznie aż 3 hektary eternitowych pokryć dachowych.

Dotacje otrzymają ci, którzy wcześniej o nią wnioskowali. Gmina jest w stanie przyjąć na ten rok jeszcze kilka wniosków. Wszyscy zainteresowani wymianą eternitowych pokryć dachowych w roku przyszłym – także powinni już przygotowywać swoje wnioski. Jest szansa, że i te otrzymają dofinansowanie. Gmina zwróci się z prośbą o wsparcie do WFOSiGW, tylko wtedy, gdy mieszkańcy będą tymi środkami zainteresowani.

 

 

fot. pixabay.com

 

MUZYCZNY KONKURS NA DZIEŃ DZIECKA – BĘDĄ NAGRODY

MUZYCZNY KONKURS NA DZIEŃ DZIECKA – BĘDĄ NAGRODY

Zaśpiewaj piosenkę dziecięcą, nagraj ją i przyślij do nas – w taki właśnie sposób zapraszają do udziału we wspólnej zabawie, organizatorzy Gminnego Konkursu Piosenki w Brusach. Wydarzenie to jest przygotowywane z okazji Dnia Dziecka. To nowy pomysł na artystyczną aktywizację dzieci, młodzieży i dorosłych w dobie pandemii koronawirusa.

Co roku w Brusach z okazji Dnia Dziecka organizowany jest gminny festyn. W tym roku z powodu ograniczeń sanitarnych jest to jednak niemożliwe, stąd inicjatywa aby zorganizować konkurs on-line. „Mamy pomysł, żeby każdy nagrał krótki filmik z piosenką dziecięcą. Będą kategorie: dzieci przedszkolne, dzieci ze szkoły podstawowej, młodzież, ale też takim naszym pomysłem jest, żeby nagrywały się całe rodziny” – mówi Anna Orlikowska, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach. Film można nagrać smatfonem, kamerką internetową lub większą kamerą. Ważne, aby był on nie dłuższy niż 3 minuty. Każdy wokalista lub rodzinny zespół – musi nagrać piosenkę dziecięcą. Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 czerwca. Należy je nadsyłać mailem na adres: [email protected].  Oprócz karty zgłoszenia do wiadomości należy dołączyć plik z nagraniem. Film można także umieścić w serwisie youtube i przysłać do niego link. Można także wgrać go na chmurę (jej dokładny adres internetowy znajduje się w regulaminie konkursu) lub przynieść osobiście na pendrive do Chaty Kaszubskiej w Brusach Jagliach. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w środę – 10 czerwca.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

PONAWAŁNICOWE ZNISZCZENIA NA DROGACH – NAPRAWIONE

PONAWAŁNICOWE ZNISZCZENIA NA DROGACH – NAPRAWIONE

120 kilometrów dróg gruntowych w ciągu ostatnich trzech lat naprawiła Gmina Brusy. Są to odcinki, które zostały zniszczone podczas nawałnicy w 2017 roku. Proces ich odbudowy właśnie się zakończył.

Wyremontowane trakty to drogi gruntowe, będące nierzadko jedynymi dojazdami do małych miejscowości, osad leśnych lub wybudowań. „Utwardziliśmy je kruszywem mineralnym. W większości miejsc położyliśmy nawet jego kilkunastocentymetrowe warstwy” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. Wspomniane drogi ucierpiały nie tylko w trakcie nawałnicy. Część z nich została dodatkowo zniszczona podczas usuwania jej skutków. Trwająca od 2018 roku naprawa dróg kosztowała prawie 20 milionów złotych. Samorząd otrzymał na ten ponad 17 milionów dofinansowania z unijnego Funduszu Solidarności oraz z budżetu państwa. „Nie wszystkie drogi mogliśmy zmodernizować w ramach tych programów, ale ten zakres tak i tak, został zrealizowany bardzo duży i cała sieć dróg naszych gminnych, naprawdę się poprawiła” – dodaje Burmistrz.

Ostatnimi pracami realizowanymi z udziałem środków pomocowych, były naprawy prawie trzech kilometrów dróg w sołectwach Orlik oraz Brusy Wybudowanie. To zadanie kosztowało 240 tysięcy złotych i było w całości finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

ZAPISY DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO JUŻ TRWAJĄ

ZAPISY DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO JUŻ TRWAJĄ

Do końca maja przyjmowane będą zapisy dzieci do Samorządowego Żłobka w Brusach. To nowa placówka edukacyjna uruchomiona na początku tego roku. Już teraz zapisanych jest tam 70 dzieci.

Żłobek w Brusach został zbudowany od podstaw. Do tej pory takiej placówki w Gminie Brusy nie było wcale. Potrzebę jego budowy zgłaszali natomiast sami mieszkańcy – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. „To dla nas bardzo ważne przedsięwzięcie społeczne. Mieszkańcy czekali na zakończenie tej inwestycji. Czekali na to aby zaprowadzić swoje dzieci do żłobka” – dodaje Ossowski. Obiekt powstał przy ulicy Armii Krajowej, tuż przy stadionie miejskim. Wewnątrz znajduje się sześć sal dydaktycznych, z czego cztery są już zagospodarowane. W dwóch pozostałych od września utworzone zostaną dwa oddziały przedszkolne. Do tej pory bruski żłobek przyjął w swoje progi 70 dzieci. Placówka jest przygotowana na przyjęcie nawet 80 maluchów w wieku od roku do trzech lat. Inwestycja kosztowała ponad 5 milionów złotych. 2,4 mln to dofinansowanie z rządowego programu Maluch +. Prowadzona rekrutacja dotyczy dzieci, które zostaną objęte opieką od września tego roku. Zasady rekrutacji oraz niezbędne druki – są do pobrania na stronie internetowej www.brusy.pl

 

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

BĘDZIE REMONT ULICY KOŚCIELNEJ W KOSOBUDACH

BĘDZIE REMONT ULICY KOŚCIELNEJ W KOSOBUDACH

Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa ulicy Kościelnej w Kosobudach. Gmina Brusy pozyskała na to zadanie dofinansowanie rządowe. Gruntowa jeszcze dzisiaj droga, niebawem zmieni się w nowoczesny trakt pieszo-jezdny.

Ulica Kościelna w Kosobudach to 250 metrowy odcinek położony w centrum wsi. Biegnie on przy kościele i prowadzi dalej do kilkunastu posesji. Niebawem droga ta zmieni się nie do poznania. „Czeka nas kompleksowa budowa tej ulicy. Jej nawierzchnię stanowić będzie kostka betonowa. Powstanie też nowe oznakowanie i oświetlenie uliczne. Wcześniej jednak niezbędna będzie budowa kanalizacji deszczowej” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Ich zakończenie zaplanowano na rok przyszły. Zadanie ma kosztować około miliona złotych. Połowę wartości inwestycji stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

 

fot. UM w Brusach

 

 

W LEŚNIE POWSTANIE NOWA REMIZA

W LEŚNIE POWSTANIE NOWA REMIZA

Dwa garaże na samochody bojowe, pomieszczenia magazynowe i socjalne dla strażaków. Wszystko to na powierzchni 200 metrów kwadratowych. Tak będzie wyglądała nowa remiza w Leśnie koło Brus. Prace budowlane już się rozpoczęły. Obiekt ma być gotowy jeszcze w tym roku.

Nowa remiza powstaje przy istniejącej świetlicy. Zresztą już podczas jej budowy myślano o pomieszczeniach dla strażaków. „Obok świetlicy wylano bowiem fundamenty pod remizę, a kotłownię zbudowano tak, aby mogła ona w przyszłości ogrzewać dwa budynki” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Nowa remiza będzie miała jedną kondygnację. Wewnątrz oprócz garaży, znajdą się też pomieszczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Inwestycja ma kosztować około 600 tysięcy złotych. 150 tysięcy to dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Nowo budowana remiza zastąpi stary obiekt, który nie nadaje się już do użytku.

 

 

fot. UM w Brusach