REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W BRUSACH – RUSZA KONKURS OFERT

15 gru, 2022 | Brusy

Prawie 250 tysięcy złotych na realizację zadań publicznych, planuje wydać w przyszłym roku Gmina Brusy. Chodzi o środki, dzięki którym można będzie organizować zajęcia lub akcje promocyjne z zakresu kultury i sztuki oraz treningi, wydarzenia i działalność sportową. O pieniądze mogą się ubiegać m.in. stowarzyszenia, kluby sportowe i organizacje pożytku publicznego.

Nabór wniosków już ruszył. Wszyscy zainteresowani pozyskaniem środków, powinni złożyć w Urzędzie Miejskim w Brusach swoje oferty. Będą one przyjmowane do 30 grudnia. Po nowym roku rozpatrzy je specjalna komisja.

– Uważam, że warto przeznaczać środki finansowe na tego rodzaju działania, bo to aktywizuje nasze społeczeństwo. Też aktywizuje to organizacje pozarządowe, które również pozyskują środki finansowe z innych źródeł, nie tylko z budżetu Gminy Brusy – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Pieniądze przeznaczone na ogłoszony właśnie konkurs ofert będą podzielone następująco: 190 tysięcy złotych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz 56.400 zł na działania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Ogłoszony konkurs dotyczy zadań, które muszą być zrealizowane w przyszłym roku.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content