WYSTAWA CERAMIKI CHODZIESKIEJ

WYSTAWA CERAMIKI CHODZIESKIEJ

Zastawy, filiżanki i inne przedmioty ceramiki chodzieskiej, od jutra (13.10) będzie można oglądać w Muzeum Regionalnym w Człuchowie. O godzinie 18.00 zostanie otwarta wystawa „Ceramika chodzieska w zbiorach Muzeum Okręgowego w Pile”. To ekspozycja przygotowana przez człuchowską i pilską placówkę.

Na wystawie zgromadzonych będzie około 200 przedmiotów. „Wszystkie one pochodzą ze słynnej fabryki w Chodzieży” – mówi Krzysztofa Monikowska, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Człuchowie. Tamtejsze wyroby przez lata cenione były na całym świecie. Pierwsze naczynia powstawały tam w średniowieczu, ale na skalę przemysłową, produkowano je już w połowie XIX wieku. Lata świetności chodzieskiej fabryki to okres międzywojenny. Wówczas zakład zatrudniał 600 osób, a swoje wyroby eksportował na cały świat. Po wojnie zakład zatrudniał najlepszych projektantów ceramiki. W Chodzieży powstawały też najsłynniejsze pikasy. To ceramiczne figurki przedstawiające różne postaci. Z czasem przedmioty te stały się synonimem nowoczesności we wzornictwie przemysłowym. Wystawa będzie czynna do 16 grudnia 2016r.

 

ŚWIĘTO PARAFII GRECKOKATOLICKIEJ W CZŁUCHOWIE [GALERIA]

ŚWIĘTO PARAFII GRECKOKATOLICKIEJ W CZŁUCHOWIE [GALERIA]

Kilkuset wiernych i duchownych obrządków grekokatolickiego i rzymskokatolickiego uczestniczyło w święcie Parafii Greckokatolickiej Poczęcia Św. Jana Chrzciciela w Człuchowie. Parafia obchodzi w tym roku 25 – lecie swojego istnienia.

Uroczystość miała charakter nie tylko religijny. Po nabożeństwie w cerkwi odbyło się spotkanie parafian. Był to czas na wspomnienie początków parafii oraz okresu, gdy jeszcze jej wcale nie było. „Pamiętam jak jeździliśmy rowerami raz w miesiącu na msze w Barkowie” – mówi Piotr Maślanyk. „Później udostępniono nam plac i powoli zaczęliśmy budować cerkiew” – dodaje Piotr Kowalczyk. Świątynia powstała w 5 lat po erygowaniu parafii. W trakcie jej budowy wierni dojeżdżali także na msze do Białego Boru w zachodniopomorskiem lub chodzili na nabożeństwa odprawiane w poewangelickiej kaplicy na Zamku Krzyżackim w Człuchowie. Aktualnie wg szacunków parafii, w powiecie człuchowskim mieszka około 20 tysięcy grekokatolików. 4 tysiące mieszka w samym Człuchowie. Stąd pochodzi także arcybiskup Eugeniusz Popowicz, Ordynariusz Eparchii (diecezji) Przemysko – Warszawskiej. „Zawsze chętnie wracam do Człuchowa. Tu nadal mieszka moja mama i brat. Tu spędziłem swoje dzieciństwo” – mówi metropolita. Obecnie do człuchowskiej cerkwi regularnie uczęszcza około 1000 wiernych. Pozostali chodzą do kościołów rzymskokatolickich. W odróżnieniu od prawosławia, grekokatolicy pozostają w tak zwanej jedności z papieżem. Sakramenty i nabożeństwa kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego są wzajemnie honorowane. Aktualnie proboszczem Parafii Greckokatolickiej w Człuchowie jest ksiądz Roman Ferenc. Jest on zaledwie drugim proboszczem w historii parafii. Jego poprzednikiem był ksiądz Piotr Szwec – Nadworny.

 

 

25 LAT PARAFII GRECKOKATOLICKIEJ W CZŁUCHOWIE

25 LAT PARAFII GRECKOKATOLICKIEJ W CZŁUCHOWIE

Okrągłe jubileusze założenia parafii i konsekracji swojej cerkwi, niebawem świętować będą człuchowscy wierni Kościoła Greckokatolickiego. Uroczystości odbędą w najbliższą sobotę (8.10). Uczestniczyć w niej będą najwyżsi hierarchowie tego Kościoła w Polsce.

Według szacunków człuchowskiej parafii, w całym regionie człuchowskim mieszka około 20 tysięcy grekokatolików. W samym Człuchowie jest ich około 4 tysięcy. Nie wszyscy biorą udział w nabożeństwach w cerkwiach. Część z nich ze względu na wygodę, chodzi do kościołów rzymskokatolickich, ponieważ cerkiew greckokatolicka, w odróżnieniu od prawosławnej, pozostaje w tak zwanej jedności z papieżem i kościołem łacińskim. Grekokatolicy pojawili się na Ziemi Człuchowskiej po II Wojnie Światowej. Zostali oni tutaj przesiedleni w ramach Akcji Wisła. Parafia została powołana dopiero w 1991 roku. Cerkiew konsekrowano w 1996 roku – wyjaśnia ks. Roman Ferenc, Proboszcz Parafii Greckokatolickiej Poczęcia Św. Jana Chrzciciela w Człuchowie. Wcześniej wierni obrządku wschodniego uczestniczyli w mszach odprawianych w kościele rzymskokatolickim w Barkowie lub jeździli do odległego o 45 kilometrów Białego Boru. Przez pewien czas msze greckokatolickie odprawiane były nawet w kaplicy Zamku Krzyżackiego w Człuchowie – dodaje proboszcz. Obecnie człuchowska Parafia Grekokatolicka znajduje się przy ulicy Traugutta 12. Tam też znajduje się cerkiew. Uroczystości jubileuszowe rozpocznie msza święta, która rozpocznie się w tej świątyni, w sobotę (8.10) o godzinie 10.00. Uczestniczyć w niej będą zarówno wierni jak i duchowieństwo kościołów greckokatolickiego i rzymskokatolickiego. Uroczystościom przewodniczyć mają Arcybiskup Eugeniusz Popowicz, Metropolita Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej oraz Biskup Włodzimierz Juszczak – Ordynariusz Diecezji Wrocławsko – Gdańskiej. Całość poprzedzi poświęcenie nowego ikonostasu. Po uroczystościach religijnych, na placu przed cerkwią, odbędzie się piknik parafialny.

 

KSIĄŻKA O HISTORII REGIONU CZŁUCHOWSKIEGO [GALERIA]

KSIĄŻKA O HISTORII REGIONU CZŁUCHOWSKIEGO [GALERIA]

„Słownik historyczno – geograficzny komturstwa człuchowskiego w średniowieczu” – to tytuł najnowszej publikacji o historii Człuchowa i okolic. Premiera książki odbyła się w miejscowym ratuszu. Niebawem pozycja pojawi się w sprzedaży.

Słownik to najnowsza publikacja o Człuchowie w okresie panowania krzyżackiego. Zawiera on informacje o miejscowościach wchodzących w skład ówczesnego komturstwa człuchowskiego, które swoim zasięgiem obejmowało nie tylko Człuchów i Chojnice, ale także Czarne, Debrzno oraz miejscowości położone w okolicach Białego Boru oraz osady na południe od Bytowa. Książka zawiera krótkie charakterystyki poszczególnych miejscowości z okresu średniowiecza, opracowane na podstawie dokumentów odnalezionych w Archiwum Państwowym w Toruniu. Autorem opracowana jest prof. Maksymilian Grzegorz, historyk, ekspert w tematyce Zakonu Krzyżackiego. Książka już niebawem pojawi się w bibliotekach. Będzie ją można także nabyć w Urzędzie Miejskim oraz w Muzeum Regionalnym w Człuchowie.

 

 

HARPAGAN – EKSTREMALNY RAJD NA ORIENTACJĘ – ZAPROSZENIE

HARPAGAN – EKSTREMALNY RAJD NA ORIENTACJĘ – ZAPROSZENIE

Ponad 1000 osób może wystartować w przygotowywanym 52 Ekstremalnym Rajdzie na Orientację „Harpagan-52”. Tym razem gospodarzem imprezy będzie Człuchów.  Miłośnicy tej dyscypliny będą rywalizowali ze sobą w dniach od 14 do 16 października 2016r.

Idea zawodów jest prosta. Każdy startujący otrzymuje mapę terenu z wyznaczonymi punktami kontrolnymi. Przy jej użyciu musi odnaleźć drogę i odwiedzić każdy punkt. Ekstremum to czas i odległość. Najdłuższy odcinek dla biegaczy to 100 kilometrów do pokonania w maksymalnie 24 godziny. Rowerzyści muszą pokonać odcinek dwukrotnie dłuższy w czasie dwukrotnie krótszym. Trasa będzie wyznaczona na terenie całego powiatu człuchowskiego. Start i meta zorganizowane zostaną na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie, przy ul. Szkolnej 1. „Jest to impreza dla każdego, kto czuje się na siłach, aby w niej wystartować. Dla mniej wprawionych mamy krótsze trasy. Są nawet odcinki dla rodzin z dziećmi” – mówi Karol Kalsztein, Prezes Pomorskiego Klubu Orientacji „Harpagan”, organizator zawodów. Pierwsze wyścigi rozpoczną się w piątek (14.10). O godzinie 21.00 wystartują zawodnicy do rywalizacji 24 godzinnej na dystansie 100 kilometrów w kategorii bieg oraz 150 kilometrów w kategorii mieszanej. W sobotę (15.10) od rana, organizowane będą wyścigi w pozostałych kategoriach. W imprezie wezmą udział zawodnicy z całej Europy. Więcej na temat rajdu, można znaleźć na stronie internetowej www.harpagan.pl. Zapisy są przyjmowane poprzez stronę organizatora, a także w dniu zawodów, w biurze zawodów.