DZIEŃ KOBIET – ZAPROSZENIE OD WŁADZ MIASTA CZŁUCHOWA

DZIEŃ KOBIET – ZAPROSZENIE OD WŁADZ MIASTA CZŁUCHOWA

Koncert muzyki klasycznej, pogadanka o zdrowiu i słodki poczęstunek. Tak będą wyglądały tegoroczne obchody Dnia Kobiet w Człuchowie. Na wydarzenie zaprasza Ryszard Szybajło, burmistrz miasta.

– Na spotkaniu będzie koncert kwartetu muzycznego Classic, będzie spotkanie z doktorem Ryszardem Nowickim, słodki poczęstunek i inne atrakcje – zapowiada burmistrz. Uroczystość odbędzie się 8 marca (środa) o godzinie 17.00 w Miejskim Domu Kultury w Człuchowie. Wstęp wolny. Na wydarzenie zapraszane są wszystkie panie.

 

fot. pixabay.com

 

 

HERBYSWIATA.PL – STRONA JEST JUŻ PRAWIE GOTOWA

HERBYSWIATA.PL – STRONA JEST JUŻ PRAWIE GOTOWA

Kończą się prace związane z budową strony internetowej HerbySwiata.pl. Jest to największa w Polsce kolekcja herbów i logotypów używanych przez polskie i zagraniczne samorządy, zestawiona w formule on-line. Dotychczas kolekcję tę można było oglądać jedynie na wystawach stacjonarnych.

Wszystkie herby pochodzą ze zbiorów Piotra Furtaka, dyrektora GCKSTiR w Rzeczenicy, a jednocześnie twórcy strony. Kolekcję najczęściej można oglądać właśnie w siedzibie centrum kultury w Rzeczenicy, choć bywają takie tygodnie, że wystawa jest prezentowana także w innych miejscowościach w Polsce. Prezentowana jest ona w bibliotekach i domach kultury. Z myślą o tych, którzy nie mogą dotrzeć w konkretne miejsce i w konkretnym czasie, powstała strona internetowa herbyswiata.pl. Tam bez wychodzenia z domu można obejrzeć całą kolekcję.

– Na stronie można zobaczyć kilka tysięcy herbów z całego świata. Zostały one podzielone na kraje, województwa, powiaty i gminy. Jest też wygodna wyszukiwarka – mówi Piotr Furtak.

Prace nad stroną trwają od kilku miesięcy. Najbardziej żmudne jest fotografowanie każdego herbu z osobna, obrabianie graficzne i umieszczanie zdjęcia na stronie.

– Strona mogła powstać dzięki projektowi, które gminne centrum realizuje przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury.  Ten projekt to „Kulturalna E-Rzeczenica, nasze okno na świat – konwersja cyfrowa domów kultury”. Na to uzyskaliśmy dofinansowanie, dzięki któremu możemy kupić sprzęt i stworzyć stronę internetową, na której prezentujemy coś, czego nie ma nigdzie w Polsce. Coś co jest niepowtarzalne i warte zobaczenia – dodaje Furtak. Herby można oglądać na stronie: herbyswiata.pl

 

 

grafika: herbyswiata.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPEJSKI INSTRUMENT MIEJSKI DLA GMIN

EUROPEJSKI INSTRUMENT MIEJSKI DLA GMIN

Samorządom pozostało 14 dni na pozyskanie środków z Europejskiego Instrumentu Miejskiego. Europejski Instrument Miejski (EUCF) to projekt finansowany ze środków UE, dzięki któremu gminy i władze lokalne mogą otrzymać wsparcie w celu mobilizacji zrównoważonych inwestycji energetycznych, których celem będzie poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Trzeci nabór wniosków zakończy się 17 grudnia.

W ramach obecnej (przedostatniej) tury EUCF pomoc otrzyma 69 koncepcji inwestycyjnych, a łączny budżet projektu opiewa na 4,14 mln euro. W poprzednich naborach udało się wyłonić 30 koncepcji inwestycyjnych z 14 krajów (pierwszy nabór), a 69 wnioskodawców z 19 krajów, którym przyznano środki w ramach drugiego naboru, właśnie finalizuje podpisanie oficjalnych umów. W gronie beneficjentów drugiego naboru znalazły się Włocławek, Rumia, Gorzów Wielkopolski, Zawiercie, Piastów, Skierbieszów, Łódź, Wrocław oraz Dobczyce.

Jakie projekty mogą otrzymać finansowanie?

W ramach EUCF można otrzymać wsparcie w wysokości 60 tys. euro na przygotowanie Koncepcji Inwestycyjnej dla projektów, które w znaczny sposób przyczynią się do rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej w miastach i gminach. Celem opracowania Koncepcji Inwestycyjnej jest ułatwienie samorządom poszukiwania finansowania dla przygotowywanego projektu. Beneficjenci mają obowiązek wykorzystać przyznane środki na działania niezbędne do przygotowania koncepcji inwestycyjnej, np. przeprowadzenie (technicznych) studiów wykonalności czy szeregu kluczowych analiz dotyczących projektu — analiz rynkowych, analiz interesariuszy, analiz prawnych, ekonomicznych czy finansowych. Dotacja nie może bezpośrednio finansować samej inwestycji,
a jedynie pokrywać koszty mobilizacji zasobów i dostępu do usług prowadzących do opracowania koncepcji inwestycyjnej, w tym np. wynagrodzenia pracowników
i podwykonawców.

Kryteria kwalifikowalności i wnioski

Wnioski do EUCF mogą składać samorządy lokalne (miasta i gminy) oraz ich formalne i nieformalne związki, a także lokalne organizacje publiczne skupiające samorządy
i gminy z państw członkowskich UE, krajów EOG/EFTA — Islandii, Norwegii
i Liechtensteinu, a także z Wielkiej Brytanii.

Wnioskodawcy muszą posiadać formalnie zatwierdzony plan działań na rzecz klimatu i energii, który precyzuje cele klimatyczno-energetyczne przynajmniej do 2020 r., jak również wyraz zaangażowania politycznego w opracowanie koncepcji inwestycyjnej w formie deklaracji wsparcia podpisanej przez władze samorządowe/gminne lub innego reprezentanta politycznego o stosownych kompetencjach.

Wnioski można składać do 17 grudnia 2021 r. (do godz. 17:00 CET). Wszystkie informacje na temat kryteriów kwalifikowalności oraz procesu składania wniosku online można znaleźć w oficjalnym komunikacie o naborze lub na stronie www EUCF.

Więcej informacji i wsparcie

Potencjalni wnioskodawcy mogą dowiedzieć się więcej z nagrania webinarium.

W przypadku pytań dotyczących wniosków można również kontaktować się
z ekspertem krajowym pod adresem [email protected] lub wsparciem technicznym EUCF.

O EUCF

Będący elementem „Horyzontu 2020” — Programu Ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji — Europejski Instrument Miejski (EUCF) ma na celu wsparcie europejskich samorządów lokalnych oraz ich formalnych i nieformalnych związków,
a także lokalnych organizacji publicznych skupiających samorządy i gminy
w opracowywaniu koncepcji inwestycyjnych związanych z realizacją działań określonych w planach działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dzięki zindywidualizowanemu, szybkiemu i uproszczonemu wsparciu finansowemu
(w wysokości 60 tys. euro) oraz pomocy eksperckiej.
Całościowy budżet instrumentu to ponad 12 mln euro dla beneficjentów wyłonionych w ramach czterech naborów wniosków. W pierwszej turze, którą przeprowadzono
w 2020 r., przyznano 1,8 mln euro 30 beneficjentom. Tura druga zakończyła się w maju 2021 r., a łączna kwota wsparcia to 4,14 mln euro.

Dane kontaktowe
Więcej informacji oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie www.eucityfacility.eu

Podsumowanie najważniejszych informacji w wersji polskiej znajduje się na stronie http://www.pnec.org.pl/pl/eucf

 

tekst i foto: www.eucityfacility.eu

 

GMINA BRUSY NOWYM PARTNEREM SERWISU SAMORZĄDOWEGO

GMINA BRUSY NOWYM PARTNEREM SERWISU SAMORZĄDOWEGO

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Gmina Brusy stała się oficjalnym partnerem Serwisu Samorządowego Eu. Niebawem na naszych stronach pojawią się pierwsze publikacje z tego regionu. Wierzymy, że cieszyć się one będą równie wysokim zainteresowaniem jak opracowania z Sępólna Krajeńskiego, Człuchowa, Przechlewa i innych gmin w regionie. 

 

 

 

 

TANIE ŚMIECI W GMINIE RZECZENICA

TANIE ŚMIECI W GMINIE RZECZENICA

Zaledwie 12 złotych za wywóz śmieci płacą obecnie mieszkańcy Gminy Rzeczenica. To najniższa stawka w regionie.  Samorząd chce utrzymać tę opłatę na zbliżonym poziomie również w roku przyszłym. Na ograniczenie drastycznego wzrostu cen – urzędnicy znaleźli sposób.

Gminę Rzeczenica zamieszkują obecnie nieco ponad trzy tysiące osób. Odbiór i utylizacja śmieci kosztuje ponad 460 tysięcy złotych rocznie.  Aż 60 procent tej kwoty stanowią koszty wywozu śmieci. Usługę tę co roku realizuje wybrana w drodze przetargu firma zewnętrzna. Tu właśnie gmina upatruje oszczędności.

Samorząd postanowił kupić własną śmieciarkę i od nowego roku samodzielnie odbierać odpady od mieszkańców. Pozwoli to nie tylko zaoszczędzić na wywozie śmieci, ale również lepiej kontrolować ich ilość. „Dzięki temu nasi mieszkańcy będą ponosili tylko realne koszty wywozu śmieci” – mówi Marcin Szulc, Wójt Gminy Rzeczenica.

Odbiorem odpadów zajmować się będzie teraz miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej. Niesie to za sobą wiele korzyści – mówi Krzysztof Szadziewicz, Przewodniczący Rady Gminy Rzeczenica.

„Mamy spółkę, która jest naszą spółką i może dla naszych mieszkańców świadczyć usługi. Do tego pieniądze wydawane przez naszych mieszkańców pozostaną w naszej gminie. Wpłynie to też na utworzenie nowych miejsc pracy” – wyjaśnia przewodniczący.

Nowe rozwiązanie ma ograniczyć do minimum ewentualny wzrost ceny za wywóz odpadów. Czy będzie potrzebna korekta opłat dla mieszkańców? Wszystko będzie wiadomo wiosną przyszłego roku.

„Z uwagi na to, że spółka usługę w zakresie wywozu odpadów dopiero rozpoczyna, dajemy sobie pierwszy kwartał jako czas w którym dokładnie zweryfikujemy skalkulowane przez nas koszty rodzajowe. Po pierwszym kwartale będziemy mieli świadomość rzeczywistych kosztów wywozu odpadów” – mówi Dorota Rosa, Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy.

Obecna stawka to 12 złotych od mieszkańca. Po nowym roku przez pierwsze kilka miesięcy z pewnością nie będzie ona zmieniana. Inne samorządy w regionie, które nadal decydują się na wywóz odpadów przez firmy zewnętrzne, już teraz zapowiedziały podwyżki opłat do poziomu od 14 do nawet 21 złotych za osobę.

fot. serwissamorzadowy.eu

„MÓJ RYNEK” BĘDZIE NOWOCZEŚNIEJSZY

„MÓJ RYNEK” BĘDZIE NOWOCZEŚNIEJSZY

Panele fotowoltaiczne produkujące prąd, naprawiona droga oraz parking z nową nawierzchnią – to inwestycje jakie niebawem zostaną zrealizowane w otoczeniu targowiska „Mój Rynek” w Sępólnie Krajeńskim. Miasto otworzyło już oferty przetargowe na wykonanie tego zadania. Wszystko ma być gotowe jeszcze przed wakacjami.

Cała inwestycja ma kosztować około pół miliona złotych. Zadanie zakłada naprawę drogi dojazdowej do targowiska. Ulica ta zostanie odwodniona i utwardzona polbrukiem. Podobnie będzie z parkingiem przy rynku. Ten także zostanie wyremontowany. Nowością będą też systemy wykorzystujące energię odnawialną. „Na dachu targowiska pojawią się panele fotowoltaiczne, które będą produkowały prąd, dzięki czemu naszym handlującym będziemy mogli dostarczać większą ilość tego prądu. Dzisiaj są tam cztery skrzyneczki. Docelowo źródło energii zostanie zainstalowane na każdym filarze” – mówi Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego. Sępoleńskie targowisko „Mój Rynek” jest największym tego typu obiektem w powiecie. Handel prowadzony jest tam w każdy piątek.

fot. serwissamorzadowy.eu

Skip to content