INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI JUŻ OTWARTY

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI JUŻ OTWARTY

900 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej ma do dyspozycji przedsiębiorców Gmina Sępólno Krajeńskie. W mieście otwarto Inkubator Przedsiębiorczości. Z obiektu będą mogli korzystać mieszkańcy rozpoczynający swoją działalność gospodarczą.

Budowa inkubatora trwała 9 miesięcy. Na jego potrzeby zaadaptowano zdewastowany pustostan. Obiekt znajduje się przy ulicy Przemysłowej. Wewnątrz jest 14 wyposażonych pomieszczeń biurowych, sala konferencyjna oraz 100 metrowa hala na prowadzenie nieuciążliwej działalności produkcyjnej. Wszystko to można wynajmować na preferencyjnych warunkach. Dla nowo powstałych firm cena wynajmu biura wynosi 8 złotych netto za m2. W cenę są wliczone także koszty obsługi, takie jak: prąd, woda, wywóz śmieci i dostęp do internetu.
Halę produkcyjną można wynająć za 6 złotych netto, lecz za zużytą energię trzeba dodatkowo zapłacić. „Nasze założenie jest takie, aby firmy miały tam swoje siedziby nie dłużej niż 3 lata” – mówi Marek Zieńko – Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego. „Jeżeli ktoś będzie chciał zostać tam dłużej, będzie musiał płacić wyższą stawkę za wynajem” – dodaje.
System preferuje firmy lokalne. Przedsiębiorcy spoza gminy, będą mogli korzystać z inkubatora tylko wtedy, gdy będą w nim wolne miejsca. Nabór chętnych ruszył. Już w dniu otwarcia, klucze wręczono pierwszym dwóm firmom. Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości kosztowała 2,5 mln złotych. 70 procent tej kwoty to dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Dodajmy, że Inkubator Przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim zlokalizowany jest w strefie przemysłowej miasta. Tuż obok budynku znajduje się także 8 hektarów w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Te również są gotowe na przyjęcie inwestorów.

 

SĘPOLEŃSKIE POGOTOWIE ZADANIOWE

SĘPOLEŃSKIE POGOTOWIE ZADANIOWE

Masz kłopot z odrobieniem lekcji w domu – przyjdź do biblioteki. Takim hasłem zapraszają do odwiedzenia swojej placówki bibliotekarze z Sępólna Krajeńskiego. Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza uruchomiła Pogotowie Zadaniowe. Oferta jest skierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Pomysł na Pogotowie Zadaniowe zrodził się wśród samych bibliotekarzy. Zaobserwowali oni, że dzieci i młodzież przychodzą do biblioteki najczęściej po lekcjach w szkole. Przeglądają nie tylko książki na półkach, ale także wyciągają na miejscu własne podręczniki i zeszyty, a następnie zabierają się do odrabiania lekcji. „W zadaniach często pomagali im pracownicy naszej placówki” – mówi Grażyna Kędzierska, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim. Dzisiaj są to już regularne spotkania, koordynowane przez bibliotekarzy. Najlepiej jeżeli dzieci i młodzież przychodzą we wtorki między 15.00 a 17.00. „Jeżeli jednak uczniowie przyjdą w inny dzień, w innych godzinach, pomocy nikt im nie odmówi. Tak właśnie działa nasze Pogotowie Zadaniowe” – dodaje dyrektor.
Biblioteka to też dobre miejsce na pracę w grupach. Na miejscu oprócz bogatej bibliografii jest także dostęp do komputerów z internetem, a także kursów e-learningowych. Także dorośli mogą skorzystać z nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Pomoc świadczona przez bibliotekarzy jest bezpłatna.

 

NAJPIERW KANALIZACJA – POTEM DROGA

NAJPIERW KANALIZACJA – POTEM DROGA

Ruszyła budowa kanalizacji deszczowej w Piasecznie w Gminie Sępólno Krajeńskie. To ostatni etap modernizacji infrastruktury przed rozpoczęciem budowy drogi w tej miejscowości. Wieś ma już kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, a także sieci telekomunikacyjne i gazowe.

Zanim drogowcy rozpoczną prace należy wykonać całą infrastrukturę podziemną, tak aby nie niszczyć potem nowej nawierzchni – argumentują władze gminy. Jest bowiem duża szansa na to, by budowa drogi znalazła się w już przyszłorocznym budżecie. „Stąd potrzeba wykonania jeszcze w tym roku kanalizacji deszczowej. Dotąd nie było jej w Piasecznie wcale” – mówi Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego. Cała instalacja będzie miała około 300 metrów długości. Budowana jest ona częściowo metodą przewiertów. To z uwagi na miejscowo gęstą zabudowę.
Inwestycja będzie kosztowała 210 tysięcy złotych. 80 procent wartości zadania to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, która w części może być umorzona.

 

NOWA DROGA Z WIŚNIEWKI DO WIŚNIEWY

NOWA DROGA Z WIŚNIEWKI DO WIŚNIEWY

Zakończyła się budowa drogi łączącej miejscowości Wiśniewka i Wiśniewa w Gminie Sępólno Krajeńskie. Dotychczasowy tłuczeń stanowiący utwardzenie został zastąpiony tam asfaltem. Prace kosztowały 262 tysiące złotych, z czego 30 procent stanowiło dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Nowa droga ma 4 metry szerokości. Ponadto zbudowano przy niej utwardzone pobocza, miejsca do wymijania się pojazdów i odwodnienie. „Jest to trakt nie tylko łączący obie miejscowości, ale też droga dojazdowa do pól. Mam nadzieję, że jej użytkownicy są teraz bardzo zadowoleni” – mówi Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, Waldemar Stupałkowski.

To nie pierwsza tego typu inwestycja w Gminie Sępólno Krajeńskie. Wcześniej w ramach programu modernizacji dróg śródpolnych, zbudowano także odcinki:  Lutowo – Wiśniewa oraz Wilkowo – Wałdówko.

 

NOWE CHODNIKI W GMINIE SĘPÓLNO

NOWE CHODNIKI W GMINIE SĘPÓLNO

Półtora kilometra nowych chodników i ścieżek rowerowych powstaje w Gminie Sępólno Krajeńskie. Część traktów jest już gotowa. Budowa innych zakończy się w przyszłym miesiącu.

Największym przedsięwzięciem jest budowa traktu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Chojnickiej w Sępólnie Krajeńskim. Jest to zadanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy. Gmina jednak współfinansowała dokumentację techniczną tej inwestycji. „Dzięki temu zadaniu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców i turystów spacerujących wzdłuż tej ulicy. Będzie osobny pas dla pieszych i osobny dla rowerów. Całość od jezdni odgrodzona będzie barierkami” – wyjaśnia Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego. Infrastruktura powstaje przy ruchliwej drodze krajowej nr 25 prowadzącej z Bydgoszczy w kierunku Koszalina. Nowe chodniki powstają także na terenach wiejskich. Właśnie zakończono prace w miejscowościach Wałdowo i Wiśniewka. W tej pierwszej wybudowano nowy chodnik przy szkole, a w drugiej ciąg pieszy powstał przy nowej drodze prowadzącej w kierunku miejscowości Wiśniewa. Obie te inwestycje kosztowały łącznie 32 tysiące złotych. Były one finansowane z budżetu miasta i z funduszy sołeckich.

 

ULICA SKŁADOWA W REMONCIE

ULICA SKŁADOWA W REMONCIE

Ruszył remont ulicy Składowej w Sępólnie Krajeńskim. Prace potrwają jeszcze przez dwa miesiące. Po tym terminie, droga będzie miała nową nawierzchnię i infrastrukturę podziemną.

Ulica Składowa to trakt dojazdowy do kilku miejscowych zakładów. Dlatego w naprawę zaangażował się nie tylko samorząd, ale także lokalni przedsiębiorcy. To oni zakupili materiał budowlany. Miasto organizuje i finansuje prace. Przy okazji ułożone zostaną rury pod jezdnią. „Zbudujemy tam instalację wodociągową, kanalizacyjną i deszczową” – mówi Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego. „Po wykonaniu tych prac, ułożymy nową nawierzchnię z kostki betonowej” – dodaje. Dotychczasowa, była już mocno zniszczona. Stanowiły ją płyty drogowe sprzed kilkudziesięciu lat.
Ulica Składowa zostanie wyremontowana na odcinku około 300 metrów. Trakt będzie też częściowo oświetlony. Koszt tej inwestycji po stronie samorządu to 300 tysięcy złotych.