W RATUSZU PRAWIE WSZYSTKO ZAŁATWISZ ON-LINE

W RATUSZU PRAWIE WSZYSTKO ZAŁATWISZ ON-LINE

Minęły dwa tygodnie jak wszystkie urzędy w Polsce zostały zamknięte dla odwiedzin petentów. Wszystko z powodu ochrony przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Również do Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim wchodzić nie wolno. Sprawy można jednak załatwiać on-line lub telefonicznie.

Mimo zamkniętych drzwi Ratusz funkcjonuje normalnie. Wszystkie wydziały pracują. Sprawy załatwiane są telefonicznie lub elektronicznie (poprzez e-mail lub system ePUAP). Tym samym nie ma potrzeby przychodzenia osobiście do urzędu. Wyjątek stanowią sprawy, które faktycznie wymagają wizyty petenta.

„Po uprzednim skontaktowaniu się z merytorycznym pracownikiem, który przeprowadzi stosowny wywiad, zorientuje się czy taka konieczność jest, dany pracownik umawia się z interesantem i wówczas taki interesant może być wpuszczony do urzędu, żeby sprawę załatwić – ale to są wyjątkowe sytuacje” – mówi Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego. Dotyczy to przede wszystkim wydania aktu zgonu. Śluby zaplanowane na najbliższe dni są przekładane na inne terminy. Najczęściej wnioskują o to sami przyszli nowożeńcy.

W przypadku pilnej potrzeby otrzymania na przykład niezbędnego zezwolenia, decyzje takie są wydawane, przy czym oryginał dokumentu nie jest przekazywany od razu do ręki petentowi. Zainteresowany otrzymuje skan dokumentu, który jest mu wysłany mailem. Po ustaniu pandemii koronawirusa, w urzędzie będzie można odebrać oryginał osobiście.

„Na szczęście mieszkańcy przyjęli tę sytuację ze zrozumieniem” – dodaje burmistrz. Ratusz apeluje także do mieszkańców, aby bez potrzeby nie wychodzić z domu. Nie wolno także gromadzić się w parkach, na skwerach, placach. Za złamanie takiego zakazu grozi kara do 30 tysięcy złotych.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

PRACE DROGOWE RUSZAJĄ W LUTÓWKU

PRACE DROGOWE RUSZAJĄ W LUTÓWKU

890 tysięcy złotych będzie kosztowała przebudowa dróg w miejscowości Lutówko. Utwardzone dotychczas tłuczniem ciągi komunikacyjne zostaną niebawem pokryte asfaltem. Zadanie to w połowie jest dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Prace drogowe powinny rozpocząć się lada moment. Po ich zakończeniu stan dróg w tej miejscowości zmieni się diametralnie. „W Lutówku na wszystkich drogach we wsi pojawią się ciągi asfaltowe. Zmieni się też organizacja ruchu” – zapowiada Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego. Obecnie są to drogi gruntowe na których nie ma oznakowania. Po zbudowaniu nawierzchni asfaltowych urządzone tam zostaną jednokierunkowe ciągi uliczne. To z powodu tego, że drogi te są bardzo wąskie, a korzystać z nich mają nie tylko kierowcy samochodów, ale także piesi i rowerzyści. Takie rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo na nowo zbudowanych drogach. Prace potrwają do czerwca.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA JUŻ NIEBAWEM

REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA JUŻ NIEBAWEM

Jeszcze w tym miesiącu będzie ogłoszony przetarg na rewitalizację śródmieścia Sępólna Krajeńskiego. Samorząd ma na ten cel około 9 milionów złotych. Wszystko ma być gotowe w połowie przyszłego roku.

Obecnie obszar wokół Placu Wolności nie jest najlepszą wizytówką miasta. Ulice pokryte starym asfaltem praktycznie po każdej zimie muszą być na nowo łatane. Po remoncie obraz centrum Sępólna Krajeńskiego zmieni się całkowicie – mówi Waldemar Stupałkowski, burmistrz miasta.

„Rewitalizacji będzie podlegał cały Plac Wolności, łącznie ze wszystkimi bocznymi uliczkami oraz strefą wokół kościoła” – dodaje burmistrz. Część centralna placu zostanie wyposażona w elementy małej architektury. Będzie też zieleń miejska i nowe oświetlenie. Zmieniona zostanie także organizacja ruchu. Na części ulic ruch samochodowy zostanie zakazany całkowicie. Przejezdne będą tylko ulice z parkingami oraz łącznik pomiędzy ulicami Młyńską i Kościuszki. Nowe rozwiązania mają nie tylko poprawić komunikację, ale przede wszystkim bezpieczeństwo dla pieszych i kierujących pojazdami. Prace powinny ruszyć na przełomie kwietnia i maja. Potrwają one do końca czerwca przyszłego roku.

Wartość kosztorysowa tego zadania szacowana jest na około 9 milionów złotych. Po przetargu kwota ta jednak może się zmienić. Na rewitalizacje śródmieścia gmina pozyskała dofinansowanie zewnętrzne. Jest to ponad 3,6 mln złotych pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego. W przypadku szybkiego wykonania tej inwestycji jest szansa na zwiększenie dotacji o kolejne 10 procent.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

NIE PRZYCHODŹ DO URZĘDU! SPRAWĘ ZAŁATW ON-LINE [COVID-19]

NIE PRZYCHODŹ DO URZĘDU! SPRAWĘ ZAŁATW ON-LINE [COVID-19]

Podobnie jak w całym kraju, tak również w Sępólnie Krajeńskim – Urząd Miejski został zamknięty dla wizyt interesantów. Wszystkie sprawy można nadal załatwiać. Trzeba to jednak zrobić albo telefonicznie, albo mailowo lub przez platformę ePUAP. Istnieje także możliwość przesyłania korespondencji pocztą tradycyjną. Wszystko to z powodu wzmożonej ochrony przed koronawirusem.

Zgodnie z zaleceniami służb Wojewody Kujawsko – Pomorskiego od poniedziałku drzwi wszystkich urzędów są zamknięte dla petentów. Nie oznacza to jednak, że urzędnicy nie pracują. Wszyscy interesanci są obsługiwani na bieżąco, przy czym odbywa się to drogą telefoniczną lub elektroniczną. Do budynku Ratusza nikt poza pracownikami wejść nie może. „Środki ostrożności zostały wprowadzone nie tylko ze względu na ochronę petentów, ale także urzędników. Musimy wszyscy dbać o to, żeby nie doszło do zakażenia kogokolwiek” – mówi Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

Interesant może pojawić się w urzędzie tylko w wyjątkowych sytuacjach. „W przypadku kiedy jest niezbędna obecność danego petenta w urzędzie, umawiamy się telefonicznie na dany dzień i godzinę, i wówczas dopiero taki interesant zostanie obsłużony na miejscu” – dodaje burmistrz. Wykaz numerów telefonów do poszczególnych wydziałów znajduje się na stronie internetowej https://www.gmina-sepolno.pl/

Nieczynna jest także kasa Urzędu Miejskiego. Wszelkie płatności przyjmowane są poprzez bankowość elektroniczną. Opłat gotówkowych można dokonywać w bankach, placówkach pocztowych oraz punktach przyjmowania opłat. Mimo to zaleca się dokonywanie płatności przy pomocy kart.

Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił telefony, pod którymi osoby starsze, niesamodzielne lub pozostające w kwarantannie mogą uzyskać pomoc. W przypadku potrzeby zrobienia zakupów lub dostarczenia lekarstw osobie, która nie ma możliwości wyjścia z domu – należy dzwonić pod numery: 52 388 84 56  lub 604 053 421. Z pomocą przyjdą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej lub wolontariusze. Do odwołania zamknięte dla interesantów są także inne instytucje podległe sępoleńskiemu Ratuszowi.

 

 

grafika: Pixabay

 

 

 

 

SĘPOLEŃSCY UCZNIOWIE BĘDĄ PRACOWALI ON-LINE

SĘPOLEŃSCY UCZNIOWIE BĘDĄ PRACOWALI ON-LINE

Ze względu na zagrożenie koronawirusem lekcje we wszystkich szkołach w Polsce zostały zawieszone do 29 marca. Nie oznacza to jednak, że dzieci mają kolejne w tym roku ferie. W Gminie Sępólno Krajeńskie lekcje będą się odbywały on-line. To jeden z nielicznych przykładów w kraju, gdzie prowadzenie zajęć na odległość będzie realizowane.

Z pomocą przyszła zakupiona przez gminę przed rokiem specjalna platforma e-learningowa. To aplikacja podobna do e-dziennika. Dostęp do niej mają zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Początkowo miała ona służyć jako pomoc naukowa. Teraz w przypadku przymusowego zamknięcia szkół okazało się, że za jej pomocą można prowadzić zajęcia zdalnie. „Poprosiłem panie dyrektorki, a za ich pośrednictwem wszystkich nauczycieli, żeby korzystając z tego czasu, który jest czasem wolnym, chociaż niekoniecznie musi być czasem nic nierobienia , żeby wykorzystali te najbliższe dni, żeby uczniowie wypełniali zadania, quizy, testy, których mamy ogromną ilość dostępną na tej platformie edukacyjnej” – mówi Marek Tymecki, dyrektor wydziału oświaty.

W Gminie Sępólno Krajeńskie dostęp do aplikacji mają wszyscy uczniowie oraz nauczyciele. Za jej pomocą mogą być prowadzone między innymi lekcje języka polskiego, matematyki i fizyki. Nauczyciel może także w czasie rzeczywistym monitorować postępy prac każdego ucznia. Udział w takich zajęciach będzie obowiązkowy. Wydział edukacji przygotowuje wytyczne dotyczące godzin i zakresu zajęć on-line. Zorganizowanie zdalnych lekcji zmusi także uczniów do pozostania w domach. W okresie zagrożenia koronawirusem nie jest wskazane wychodzenie na jakiekolwiek spotkania, czy zabawy w większym gronie osób. Sępólno Krajeńskie będzie pierwszą gminą w regionie i jedną z pierwszych w Polsce, która od poniedziałku wprowadzi obowiązkowe zajęcia przez internet.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

UWAGA KORONAWIRUS! – APEL WŁADZ MIASTA

UWAGA KORONAWIRUS! – APEL WŁADZ MIASTA

Jeżeli nie ma takiej potrzeby – nie wychodź z domu. Sprawy urzędowe postaraj się załatwić telefonicznie lub przez internet. Unikaj dużych skupisk ludzkich. Z taką prośbą do mieszkańców zwracają się władze Sępólna Krajeńskiego. Wszystko przez zagrożenie jakie niesie ze sobą koronawirus.

W sępoleńskim magistracie wszystkie pomieszczenia są regularnie dezynfekowane. Pojemniki z płynem odkażającym są dostępne między innymi w toaletach. Podobne środki ostrożności wprowadzono także we wszystkich miejskich instytucjach. Aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się tego groźnego wirusa, wskazane jest także ograniczenie kontaktów międzyludzkich. „Profilaktyka jest tutaj jak najbardziej wskazana, w związku z czym prosimy naszych mieszkańców i petentów, którzy chcą załatwić wszelkiego rodzaju sprawy w urzędzie, żeby wykorzystywali elektroniczne formy załatwiania tych spraw czyli e-PUAP, telefon, mail. Natomiast jeżeli jest konieczność przybycia do urzędu osobiście, prosimy o wcześniejsze umówienie się” – mówi Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego. Podobnie jak w całym kraju zajęcia w szkołach i placówkach oświatowych zostały zawieszone na dwa tygodnie. Zawieszono także zebrania sołeckie. Obędą się one w innych terminach. Podobnie jest w przypadku koncertów, wystaw i spotkań.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu