POWSTAJE KOLEJNA KSIĄŻKA O SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

POWSTAJE KOLEJNA KSIĄŻKA O SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

„Sępólno Krajeńskie – podróż przez wieki” taki najprawdopodobniej tytuł będzie miała powstająca właśnie nowa książka o Sępólnie Krajeńskim. Jej autorem jest Łukasz Jakubowski – doskonale znany mieszkańcom autor licznych opracowań o naszym regionie.

Już sam tytuł wskazuje, że będzie to książka o historii Sępólna Krajeńskiego. „Ona będzie się wyróżniać na tle pozostałych książek o tej tematyce tym, że będzie bardzo bogato ilustrowana. Taki jest plan, taki mamy pomysł na tę książkę. Będzie ona wydana w formie bardziej albumowej” – mówi autor. Publikacja w swej treści będzie sięgała czasów powstawania miasta. Poprowadzi później czytelnika przez średniowiecze, okresy wojen światowych, aż do czasów współczesnych. „Książka będzie pisana językiem prostym, po to, by lektura wciągała. Żeby po jej przeczytaniu czytelnik miał poczucie, że Sępólno Krajeńskie ma naprawdę ciekawą historię, że warto się po tym mieście przespacerować, zobaczyć miejsca, które mają przeszłość niezwykłą, a bardzo często zapomnianą lub nieznaną” – dodaje Jakubowski. Książka jest jeszcze pisana. Do rąk czytelników trafi najprawdopodobniej w październiku tego roku.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

SĄ KOMPUTERY DLA NASZYCH UCZNIÓW

SĄ KOMPUTERY DLA NASZYCH UCZNIÓW

52 komputery do nauki on-line otrzymają uczniowie z Gminy Sępólno Krajeńskie. Sprzęt jeszcze przed świętami trafi do najbardziej potrzebujących rodzin. Samorząd otrzymał na ten cel wsparcie z programu Polska Cyfrowa.

O przydziale komputerów zadecydują szkoły. Podstawowym kryterium kwalifikującym do otrzymania sprzętu będzie z pewnością sytuacja w domu. „Lekcje e-learningowe już trwają. Już teraz widać, które dzieci mają możliwość korzystania ze sprzętu, a które jeszcze korzystają z pożyczonego, a czasami nawet takiej możliwości nie mają. Szkoły mają w tym zakresie najlepsze rozeznanie” – mówi Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego. Zakupione komputery są przystosowane do prowadzenia zajęć on-line. Każdy jest wyposażony w kamerkę internetową, mysz bezprzewodową oraz podstawowe oprogramowanie. Uczniowie otrzymają sprzęt za darmo.

 

 

fot. pixabay.com

 

 

NIE MA PROBLEMÓW Z WYWOZEM ŚMIECI

NIE MA PROBLEMÓW Z WYWOZEM ŚMIECI

Mimo pandemii koronawirusa usługi komunalne realizowane są bez przeszkód – uspokaja Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim. Dostawy wody, odprowadzanie ścieków i terminowy wywóz śmieci nie są zagrożone.

Firma odbierająca śmieci realizuje usługi zgodnie z harmonogramem. Jedyną różnicą jest zamknięcie dla osób z zewnątrz Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. „Obecnie ze względu na to, że jest on w pobliżu naszej oczyszczalni ścieków, jest on zamknięty. Mieszkańcy mogą odpady kwalifikujące się na PSZOK wystawiać wraz z innymi, a firma w ramach ustalonego harmonogramu je odbierze. Nie dotyczy to jednak odpadów, które należy składować w kompostowniku – w przypadkach, gdy właściciel nieruchomości taki posiada.” – wyjaśnia Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego. Wszystko to ze względów bezpieczeństwa. „Nie chcemy, żeby na oczyszczalni doszło do kontaktu z osobą, która ewentualnie mogłaby być nosicielem koronawirusa. Oczyszczalnia jest strategicznym naszym punktem i w przypadku, gdyby coś tam się wydarzyło, mielibyśmy jeszcze większy problem” – dodaje burmistrz. Nie ma natomiast zmian w sposobie segregacji i oznaczaniu odpadów. Worki lub kontenery ze śmieciami należy udostępniać do wywozu w taki sam sposób jak dotychczas.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

SĘPOLEŃSKIE INWESTYCJE NIEZAGROŻONE

SĘPOLEŃSKIE INWESTYCJE NIEZAGROŻONE

Nie ma na razie zagrożenia dla obecnie realizowanych inwestycji w Sępólnie Krajeńskim. Wszystkie roboty są prowadzone na bieżąco i terminowo. Kłopotów nie powinno być także z zaplanowanymi inwestycjami.

„Rozpoczęte prace, są realizowane. Zadania przyjęte w planie budżetowym też są przygotowywane do realizacji. Na dzisiaj nie widać, aby firmy, które podjęły się realizacji naszych inwestycji zawieszały działalność” – uspokaja Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, Waldemar Stupałkowski.

Utrudnieniem dla przedsiębiorstw jest natomiast kłopot z zaopatrzeniem materiałowym. Zdaniem burmistrza – może to spowodować opóźnienia w niektórych inwestycjach. O ile epidemie nie dotkną załóg poszczególnych firm, nie powinno być też kłopotów kadrowych. Większość prac budowlanych prowadzonych jest na powietrzu, bez kontaktu z osobami z zewnątrz.

Obecnie w Sępólnie Krajeńskim trwają roboty drogowe na ulicy Sportowej oraz Bojowników o Wolność i Demokrację. Ruszają też prace na drodze w Lutówku. Na terenie Centrum Sportu i Rekreacji trwa adaptacja tamtejszych obiektów kubaturowych na domy sportowca.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

W RATUSZU PRAWIE WSZYSTKO ZAŁATWISZ ON-LINE

W RATUSZU PRAWIE WSZYSTKO ZAŁATWISZ ON-LINE

Minęły dwa tygodnie jak wszystkie urzędy w Polsce zostały zamknięte dla odwiedzin petentów. Wszystko z powodu ochrony przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Również do Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim wchodzić nie wolno. Sprawy można jednak załatwiać on-line lub telefonicznie.

Mimo zamkniętych drzwi Ratusz funkcjonuje normalnie. Wszystkie wydziały pracują. Sprawy załatwiane są telefonicznie lub elektronicznie (poprzez e-mail lub system ePUAP). Tym samym nie ma potrzeby przychodzenia osobiście do urzędu. Wyjątek stanowią sprawy, które faktycznie wymagają wizyty petenta.

„Po uprzednim skontaktowaniu się z merytorycznym pracownikiem, który przeprowadzi stosowny wywiad, zorientuje się czy taka konieczność jest, dany pracownik umawia się z interesantem i wówczas taki interesant może być wpuszczony do urzędu, żeby sprawę załatwić – ale to są wyjątkowe sytuacje” – mówi Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego. Dotyczy to przede wszystkim wydania aktu zgonu. Śluby zaplanowane na najbliższe dni są przekładane na inne terminy. Najczęściej wnioskują o to sami przyszli nowożeńcy.

W przypadku pilnej potrzeby otrzymania na przykład niezbędnego zezwolenia, decyzje takie są wydawane, przy czym oryginał dokumentu nie jest przekazywany od razu do ręki petentowi. Zainteresowany otrzymuje skan dokumentu, który jest mu wysłany mailem. Po ustaniu pandemii koronawirusa, w urzędzie będzie można odebrać oryginał osobiście.

„Na szczęście mieszkańcy przyjęli tę sytuację ze zrozumieniem” – dodaje burmistrz. Ratusz apeluje także do mieszkańców, aby bez potrzeby nie wychodzić z domu. Nie wolno także gromadzić się w parkach, na skwerach, placach. Za złamanie takiego zakazu grozi kara do 30 tysięcy złotych.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

PRACE DROGOWE RUSZAJĄ W LUTÓWKU

PRACE DROGOWE RUSZAJĄ W LUTÓWKU

890 tysięcy złotych będzie kosztowała przebudowa dróg w miejscowości Lutówko. Utwardzone dotychczas tłuczniem ciągi komunikacyjne zostaną niebawem pokryte asfaltem. Zadanie to w połowie jest dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Prace drogowe powinny rozpocząć się lada moment. Po ich zakończeniu stan dróg w tej miejscowości zmieni się diametralnie. „W Lutówku na wszystkich drogach we wsi pojawią się ciągi asfaltowe. Zmieni się też organizacja ruchu” – zapowiada Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego. Obecnie są to drogi gruntowe na których nie ma oznakowania. Po zbudowaniu nawierzchni asfaltowych urządzone tam zostaną jednokierunkowe ciągi uliczne. To z powodu tego, że drogi te są bardzo wąskie, a korzystać z nich mają nie tylko kierowcy samochodów, ale także piesi i rowerzyści. Takie rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo na nowo zbudowanych drogach. Prace potrwają do czerwca.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu