SPORTOWE PRZECHLEWO

SPORTOWE PRZECHLEWO

Sezon na sport w Przechlewie trwa przez cały rok. Już w najbliższą niedzielę (9.04) morsy przesiądą się na rowery, a miłośnicy Nordic Walking wyruszą na pierwsze, wiosenne wyprawy. Będą też przyjacielskie biegi terenowe. Wszystko to na plaży nad jeziorem Końskim na plaży Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Niedzielne wydarzenie będzie oficjalnym zakończeniem zimowego sezonu morsowania, a jednocześnie rozpoczęciem sezonu letnich dyscyplin sportowych. Na miejscu spotkają się wszyscy miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu – zapewniają organizatorzy. Początek o godzinie 13.00

„Będzie program artystyczny, będzie fitnes i zumba na plaży, a miłośnicy kąpieli w zimnej wodzie, będą mogli po raz ostatni w tym sezonie zimowym zanurzyć się w jeziorze” – mówi Dariusz Szopiński z Urzędu Gminy w Przechlewie. Będą też wspólne biegi oraz marsz Nordic Walking. Nie zabraknie konkursów i poczęstunków.

Na wydarzenie zaproszeni są nie tylko mieszkańcy Gminy Przechlewo, ale także turyści i goście. Inauguracja sportowego sezonu letniego będzie także okazją do zapoznania się z całą ofertą aktywnego wypoczynku w Gminie Przechlewo.

Organizatorami festynu są: Przechlewskie Morsy, Sekcja Lekkoatletyczna TRIpaka, OSiR Przechlewo, GCK Przechlewo i OSP Przechlewo. Wstęp i udział w imprezie jest bezpłatny.

 

 

fot: www.serwissamorzadowy.eu

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Ponad 90 procent ankietowanych w Gminie Przechlewo, chce rozbudowy infrastruktury sportowej. Samorząd zabiega o środki na modernizację obiektów w Przechlewie i Sąpolnie. Warunkiem otrzymania unijnych pieniędzy, jest jednak zapytanie mieszkańców o zdanie.

Gmina Przechlewo planuje w najbliższych latach zmodernizować halę sportową przy Zespole Szkół w Przechlewie. Tam też ma powstać nowa bieżnia lekkoatletyczna prosta o długości 130 metrów. Przy Szkole Podstawowej w Sąpolnie planuje się natomiast budowę boiska sportowego. Na to wszystko potrzebne są spore pieniądze. Gmina planuje ich część pozyskać z dofinansowań. Przygotowanie dokumentacji zawiera również ocenę zasadności inwestycji przez mieszkańców. „Cieszymy się, że ponad 90 procent ankietowanych poparło tę inicjatywę. Swój głos w dobrowolnym badaniu oddały 144 osoby. Można było głosować elektronicznie lub w wypełniając papierową ankietę” – mówi Dariusz Szopiński, inspektor ds. inicjatyw gospodarczych i promocji w Urzędzie Gminy Przechlewo. Najwięcej głosów oddały osoby prowadzące aktywność fizyczną. Statystycznie przeważały osoby w wieku 31-40 lat, a 57 procent to kobiety. Wyniki ankiety są opublikowane na stronie internetowej Gminy Przechlewo: www.przechlewo.pl

 

 

fot: serwissamorzadowy.eu

WYMIEŃ PIEC NA EKOLOGICZNY – BĘDĄ DOPŁATY

WYMIEŃ PIEC NA EKOLOGICZNY – BĘDĄ DOPŁATY

Jeszcze przez tydzień (do 7 kwietnia) mieszkańcy Gminy Przechlewo mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów wymiany pieców centralnego ogrzewania. Można starać się o pomoc w wysokości nawet do 5 tysięcy złotych.

W całym programie chodzi o to aby zachęcić mieszkańców do wymiany starych pieców węglowych na ekologiczne, opalane gazem, olejem opałowym, biomasą lub z wykorzystaniem innych odnawialnych źródeł energii. Dotyczy to właścicieli budynków, w których wciąż są zainstalowane stare urządzenia grzewcze. „W przygotowywanym programie będzie można otrzymać refundację w wysokości do 35 procent wartości zakupu i wymiany nowego pieca, przy czym nie może to być więcej niż 5 tysięcy złotych” – wyjaśnia Anna Czarnecka – Myszka z Urzędu Gminy w Przechlewie.

Na podstawie zebranych od mieszkańców podań, zostanie opracowany  wspólny wniosek, który trafi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Decyzja o tym jaka pula pieniędzy trafi do gminy Przechlewo, zapadnie w czerwcu. Wnioski o dofinansowanie należy składać w Urzędzie Gminy Przechlewo. Wzory formularzy są do poprania na miejscu oraz na stronie internetowej Gminy Przechlewo: www.przechlewo.pl

 

 

fot: UG Przechlewo

PRZEKAŻ 1 PROCENT DLA WANDZINA

PRZEKAŻ 1 PROCENT DLA WANDZINA

Przypominamy, że rozliczając swoje roczne zeznanie podatkowe, możemy przekazać jeden procent podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego. W Gminie Przechlewo taki status ma między innymi Eko-Szkoła Życia w Wandzinie.

Placówka zajmuje się leczeniem osób uzależnionych. Prowadzi też opiekę paliatywną nad osobami starszymi. Jest jedną z dwóch w kraju, która prowadzi oddziały dla pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. „Mamy wiele potrzeb. Pieniądze z jednego procenta przeznaczamy na zakup medykamentów, środków opatrunkowych i zakupy sprzętu rehabilitacyjnego” – mówi Paweł Woźniakowski, zastępca dyrektora placówki.

Pacjentami ośrodka mogą być osoby z całej Polski, choć obecnie przeważają w nim mieszkańcy województwa pomorskiego.  Opieka medyczna jest finansowana poprzez kontrakty, jakie placówka ma zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aby przekazać swój 1 procent podatku na Eko-Szkołę Życia w Wandzinie, należy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisać KRS 0000169232

 

 

fot: www.serwissamorzadowy.eu

SĄ FUNDUSZE NA UTYLIZACJĘ AZBESTU

SĄ FUNDUSZE NA UTYLIZACJĘ AZBESTU

Do końca marca mieszkańcy Gminy Przechlewo mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów usunięcia i utylizacji azbestu z ich posesji. Tym rakotwórczym materiałem wciąż pokrytych jest w Polsce wiele budynków, w tym także mieszkalnych. Samorządy częściowo pomagają w likwidacji tego problemu.

Kilkadziesiąt lat temu azbest był popularnym materiałem, używanym do krycia połaci dachowych. Stosowano go najczęściej na budynkach gospodarczych, choć zdarzały się także i domy, kryte płytami z azbestu. Później okazało się, że azbest to materiał rakotwórczy. Szczególnie szkodliwy jest pył powstający przy jego demontażu i transporcie. Z tego powodu nie wolno samodzielnie usuwać i utylizować azbestowych połaci dachowych. Takie zadania powinny wykonywać specjalistyczne firmy, wyposażone w odpowiedni sprzęt i zabezpieczenia.

Gmina Przechlewo zabiega o środki, dzięki którym będzie możliwe częściowe sfinansowanie takiej operacji. „Staramy się o fundusze, które umożliwią refundację nawet do 85 procent takiego zadania” – mówi Anna Czarnecka – Myszka, inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Przechlewo. „Firma wyłoniona w przetargu zajmie się także demontażem, transportem i utylizacją niebezpiecznego materiału” – dodaje.

Aby otrzymać dofinansowanie, zainteresowani właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Przechlewo, muszą z miejscowym urzędzie, złożyć odpowiedni wniosek. Jest on dostępny w Wydziale Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej www.przechlewo.pl  Termin składania dokumentów upływa 31 marca.

Program utylizacji azbestu prowadzony jest Gminie Przechlewo już szósty rok. Dotąd udało się zdemontować i zutylizować na tym terenie ponad 490 ton tego niebezpiecznego materiału. Mimo to, na dachach i w obejściach, wciąż zalega jeszcze ponad 1700 ton azbestu.

 

 

fot: serwissamorzadowy.eu

SĄ PIENIĄDZE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

SĄ PIENIĄDZE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

161.300zł – to kwota jaką w tym roku, Gmina Przechlewo planuje przeznaczyć na realizację zadań publicznych. Po środki mogą sięgnąć organizacje pozarządowe. Aby dostać fundusze, muszą jednak wcześniej stanąć do konkursu.

W tym roku Gmina Przechlewo będzie dzieliła środki na cztery rodzaje zadań:

– Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

– Nauka i edukacja,

– Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

– Działalność na dzieci i młodzieży, w tym także ich wypoczynku.

O pieniądze mogą ubiegać się różnego rodzaju organizacje pozarządowe, które podejmą się realizacji zadań o wyżej wymienionej tematyce. „Chodzi tutaj przede wszystkim o stowarzyszenia, fundacje, a nawet organizacje pożytku publicznego” – mówi Dariusz Szopiński, inspektor ds. inicjatyw gospodarczych i promocji Gminy Przechlewo.

Dla zainteresowanych zorganizowane zostanie także wcześniejsze spotkanie informacyjne. Odbędzie się ono w najbliższy poniedziałek (20.03) o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy Przechlewo. Tam będzie można dowiedzieć się tego w jaki sposób wypełnić wniosek aplikacyjny, na jakie zadania można pozyskać pieniądze i jak będą one rozliczane. Termin składania wniosków mija w czwartek (23.03).

 

 

fot: UG Przechlewo

Skip to content