ZAMIERZENIA SAMORZĄDOWE NA ROK 2019

22 sty, 2019 | Przechlewo

Kilkanaście inwestycji i nowe inicjatywy realizowane w roku 2019 zapowiada Urząd Gminy w Przechlewie. Władze samorządowe przedstawiły ramowy plan zamierzeń, które mają być wykonane w tym roku kalendarzowym.

Wśród inwestycji bez wątpienia największą i najdroższą jest modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków. Zadanie to już jest realizowane. W tym roku prace budowlane będą nadal kontynuowane. Na liście inwestycji znalazła się także przebudowa drogi w Szczytnie oraz budowa drogi na osiedlu Północ w Przechlewie. Władze gminy zapowiadają także rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w Pakotulsku, modernizację siedzisk na stadionie gminnym oraz wdrożenie programu budowy instalacji energii odnawialnych.

„Oczywiście wszystkie cele, które chcemy zrealizować, uzależnione są od środków finansowych. Mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać pieniądze na wyżej wymienione zadania i zrealizować je w roku 2019” – mówi Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo.

W planach jest także uruchomienie Kina za Rogiem. Będzie też spółdzielnia socjalna, która zajmie się utrzymaniem zieleni komunalnej. W tym roku rozpoczną się również przygotowania do opracowania monografii Przechlewa. 

fot. serwissamorzadowy.eu

Czytaj cały artykuł
Skip to content