WYNIKI PRZECHLEWSKICH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

22 lut, 2017 | Przechlewo

Jakie rozwiązania w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej mają urzędnicy? Jak widzą to mieszkańcy? – tego wszystkiego można się dowiedzieć z raportu przygotowanego przez Gminę Przechlewo. Samorząd zakończył pierwszy etap konsultacji społecznych związanych z opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Ich wyniki są dostępne na stronie: www.przechlewo.pl.

Konsultacje społeczne są niezbędnym elementem opracowania dokumentacji związanej z planowaniem przestrzennym. Mieszkańcy muszą mieć możliwość wypowiedzenia się na temat tego, czy zaproponowanie rozwiązania architektoniczne lub krajobrazowe im odpowiadają. W ten sposób na przykład powstaje Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla centrum Przechlewa oraz Osiedla Północ. „Był to pierwszy etap procedury planistycznej” – mówi Dariusz Szopiński z Urzędu Gminy Przechlewo. „Pytaliśmy mieszkańców, co widzieliby w centrum, jakie mają pomysły na rozwiązania w przyszłości. Chcieliśmy także poznać ich opinię na temat gotowego projektu rewitalizacji centrum miejscowości” – dodaje Szopiński. Urząd Gminy na swojej stronie internetowej: www.przechlewo.pl, uruchomił także interaktywną mapę, dzięki której mieszkańcy mogą dowiedzieć się o postępach prac w procedurze planistycznej oraz o statusie planu miejscowego dla danego obszaru.

 

 

fot: serwissamorzadowy.eu

Czytaj cały artykuł
Skip to content