UTYLIZACJA AZBESTU W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

9 lut, 2023 | Sępólno Krajeńskie

Kolejne ponad 160 ton azbestu zutylizuje w tym roku Gmina Sępólno Krajeńskie. Samorząd otrzymał na to zadanie 68 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki temu, właściciele posesji z których azbest będzie odbierany, nie zapłacą za tę operację ani złotówki.

Likwidacja azbestu w Gminie Sępólno Krajeńskie prowadzona jest już od kilku lat. Ta szkodliwa substancja, najczęściej wchodzi w skład starych, eternitowych pokryć dachowych. W Sępólnie Krajeńskim zinwentaryzowano aż 4312 ton takich substancji. Wszystko to trzeba usunąć, ponieważ azbest to niezwykle szkodliwy materiał dla zdrowia i życia. Jego pył ma silne właściwości rakotwórcze. Ważne, aby nie robić tego na własną rękę – apeluje Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, Waldemar Stupałkowski.

– Utylizacja i rozbiórka azbestu jest prawem dopuszczona tylko dla wyspecjalizowanych firm. W związku z tym, gmina w trybie przetargu wyłoniła już taką firmę. Ma ona stosowne uprawnienia i może ten azbest zdjąć i zutylizować – dodaje burmistrz.

Co ważne, właściciele posesji z których azbest jest odbierany, nie płaca za to nic. Ich jedynym kosztem jest zakup i montaż nowego poszycia dachowego. Gmina pozyskując środki z WFOŚiGW opłaca w całości proces demontażu i utylizacji eternitowych pokryć dachowych.

Mieszkańcy zainteresowani skorzystaniem z możliwości bezpłatnego demontażu, wywozu i utylizacji eternitu, powinni zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. Tam zostaną zapisani na listę chętnych. Po jej zamknięciu koszt operacji zostanie oszacowany, a gmina rozpocznie starania o kolejną dotację. Wówczas demontaż przeprowadzony zostanie wiosną przyszłego roku. W tym roku demontaż azbestu będzie realizowany na posesjach zgłoszonych w roku 2022. Z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie wywiezionych ma być ponad 160 ton azbestu. Rok temu unieszkodliwiono 163 tony, a w 2021 – 127 ton tego niebezpiecznego surowca.

 

 

fot. pixabay.com

 

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content