Zakończyły się prace drogowe na ulicy Długiej w Męcikale. Szutrowy do niedawna odcinek, został utwardzony asfaltem. Droga jest już oddana do użytku.

Zakres prac obejmował kompleksową budowę ulicy o długości ponad 1400 metrów i szerokości 5 metrów. Przy okazji powstało tam także nowe odwodnienie i oświetlenie uliczne. Na długości 250 metrów wzdłuż drogi powstał też szeroki chodnik. Zbudowano tam także wyniesione skrzyżowania i próg spowalniający ruch.

  – Jest to droga ważna dla miejscowości Męcikał. Jest tam dużo zabudowy mieszkaniowej. Była to też inwestycja przez wiele lat wnioskowana przez mieszkańców – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Inwestycja kosztowała prawie 2,1 mln złotych. 890 tysięcy stanowiło rządowe dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W poprzednich latach gmina etapami budowała pierwsze fragmenty tej drogi. Teraz udało się całość zadania dokończyć.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu