Jest deklaracja o wzajemnej współpracy społeczności gmin Przechlewo i Podbrodzie na Litwie. Podpisali ją Krzysztof Michałowski – Wójt Gminy Przechlewo i Edvard Vorsinski – Starosta Podbrodzia. To już druga umowa współpracy Przechlewa z partnerem zagranicznym.

Wzajemne relacje obu społeczności zostały nawiązane w marcu tego roku. Wówczas delegacja z Przechlewa dotarła do Podbrodzia z paczkami zebranymi podczas wielkanocnej zbiórki żywności. Później odbyła się jeszcze jedna wizyta i dwie rewizyty. Skutkowały one podjęciem decyzji o oficjalnym podjęciu współpracy pomiędzy społecznościami obu tych gmin.

„Chcemy rozwijać kontakty, organizować wymianę pomiędzy mieszkańcami, rozwijać współpracę pomiędzy takimi środowiskami jak sportowcy, wędkarze lub kajakarze” – mówi Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo.

Podbrodzie to niewielkie miasto położone około 30 kilometrów na wschód od Wilna. W jednej trzeciej jest ono zamieszkałe przez Polaków. To także region w którym urodził się i spędził dzieciństwo Marszałek Józef Piłsudski. Społeczność Przechlewa prowadzi także zbiórkę pieniędzy na remont bramy wejściowej kościoła w Powiewiórce, świątyni w której Józef Piłsudski został ochrzczony.

Umowa współpracy pomiędzy społecznościami Przechlewa i Podbrodzia została podpisana podczas Jarmarku Świętej Anny. W przeszłości Gmina Przechlewo oficjalną współpracę podjęła także z samorządami Borzęcina, Czarnej i Korzennej w Polsce oraz z Gminą Brokstedt w Niemczech.

fot. serwissamorzadowy.eu