SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE STARSZE NIŻ PRZYPUSZCZANO?

10 maj, 2021 | Sępólno Krajeńskie

Zakończył się pierwszy sezon prac archeologicznych na rynku miejskim w Sępólnie Krajeńskim. Wykopaliska prowadzono w związku z trwającą tam rewitalizacją śródmieścia. Już pierwsze badania sygnalizują, że miasto może mieć bardzo ciekawą przeszłość.

Kilka lat temu naukowcy odkryli, że Sępólno Krajeńskie jest starsze niż do tej pory przypuszczano. Akt lokacyjny nadany przez Kazimierza Wielkiego w 1360 roku, wobec którego przez lata domniemano, że dotyczył Sępólna Krajeńskiego, faktycznie dotyczył miejscowości Sompolno koło Konina. Historia robi się tym bardziej ciekawa, że we wspomnianym roku 1360 funkcjonowały już źródła pisane, które wspominają Sępólno Krajeńskie jako miasto.

Niestety takich źródeł historycznych jest niewiele. Prac badawczych na szerszą skalę również dotąd nie prowadzono. Nietypowy jest także układ miejscowości z trójkątnym rynkiem i zabudową przede wszystkim od strony południowej. Dlatego, zdaniem Macieja Miścickiego, archeologa z Uniwersytetu Warszawskiego, Sępólno Krajeńskie jest ciekawym miastem do badania.

Wykopy sondażowe prowadzone na płycie rynku przyniosły już pierwsze efekty. – Udało nam się uchwycić nawarstwienia związane z początkiem funkcjonowania miasta, czyli z połowy XIV wieku. W wyniku tych prac pozyskaliśmy materiał w postaci kilku tysięcy zabytków ceramicznych, fragmentów naczyń późnośredniowiecznych, nielicznych przedmiotów metalowych codziennego użytku, także naczyń szklanych oraz pojedynczych zabytków skórzanych, które dobrze się zachowały – mówi Maciej Miścicki, archeolog prowadzący badania.

Odkryte zabytki zostaną teraz przewiezione do Warszawy. Tam będą one czyszczone, konserwowane i opisywane przez ekspertów. Szczegółowe wyniki badań zostaną opublikowane.

 

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content