SĄ FUNDUSZE NA UTYLIZACJĘ AZBESTU

25 mar, 2017 | Przechlewo

Do końca marca mieszkańcy Gminy Przechlewo mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów usunięcia i utylizacji azbestu z ich posesji. Tym rakotwórczym materiałem wciąż pokrytych jest w Polsce wiele budynków, w tym także mieszkalnych. Samorządy częściowo pomagają w likwidacji tego problemu.

Kilkadziesiąt lat temu azbest był popularnym materiałem, używanym do krycia połaci dachowych. Stosowano go najczęściej na budynkach gospodarczych, choć zdarzały się także i domy, kryte płytami z azbestu. Później okazało się, że azbest to materiał rakotwórczy. Szczególnie szkodliwy jest pył powstający przy jego demontażu i transporcie. Z tego powodu nie wolno samodzielnie usuwać i utylizować azbestowych połaci dachowych. Takie zadania powinny wykonywać specjalistyczne firmy, wyposażone w odpowiedni sprzęt i zabezpieczenia.

Gmina Przechlewo zabiega o środki, dzięki którym będzie możliwe częściowe sfinansowanie takiej operacji. „Staramy się o fundusze, które umożliwią refundację nawet do 85 procent takiego zadania” – mówi Anna Czarnecka – Myszka, inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Przechlewo. „Firma wyłoniona w przetargu zajmie się także demontażem, transportem i utylizacją niebezpiecznego materiału” – dodaje.

Aby otrzymać dofinansowanie, zainteresowani właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Przechlewo, muszą z miejscowym urzędzie, złożyć odpowiedni wniosek. Jest on dostępny w Wydziale Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej www.przechlewo.pl  Termin składania dokumentów upływa 31 marca.

Program utylizacji azbestu prowadzony jest Gminie Przechlewo już szósty rok. Dotąd udało się zdemontować i zutylizować na tym terenie ponad 490 ton tego niebezpiecznego materiału. Mimo to, na dachach i w obejściach, wciąż zalega jeszcze ponad 1700 ton azbestu.

 

 

fot: serwissamorzadowy.eu

Czytaj cały artykuł
Skip to content