Aż cztery wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożyła Gmina Przechlewo. To już drugie rozdanie tego typu środków. W pierwszym przechlewski samorząd otrzymał 631 tysięcy złotych. Teraz zabiega on o wsparcie na poziomie prawie 14,5 miliona.

Pierwszą inwestycją na którą gmina chciałaby otrzymać dofinansowanie jest budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego. Byłaby to nowa instytucja zajmująca się osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi. Powstałaby ona na terenie położonym w pobliżu starej szkoły. „Byłby to budynek o powierzchni 500 metrów kwadratowych, wyposażony w niezbędne umeblowanie i sprzęt do rehabilitacji. Zakładamy, że w ciągu dnia opiekę w takim ośrodku mogłoby znaleźć nawet 40 osób” – mówi Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo. Budowa i uruchomienie takiego ośrodka miałaby kosztować 4,5 miliona złotych. Gmina zabiega o dofinansowanie w wysokości 3,6 mln zł.

Drugim wnioskiem jest budowa ścieżki pieszo – rowerowej wokół jeziora Przechlewskiego. Byłby to w pełni utwardzony trakt o szerokości 2,5 m i długości około 2,2 km. Przy promenadzie utworzono by  także 10 miejsc postojowych wyposażonych w ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Cały odcinek ma być oświetlony, a na jego końcu, przy parku, powstałby mały amfiteatr. To zadanie miałoby kosztować 3 miliony złotych. Spodziewane dofinansowanie to 2,4 mln zł.

Trzeci wniosek zakłada budowę zaplecza dla boisk sportowych w Przechlewie. To zupełnie nowy budynek, który miałby powstać na stadionie przy ulicy Szkolnej. „Inwestycja polegałaby na budowie nowego, dwukondygnacyjnego budynku o powierzchni 800 metrów. Obiekt byłby w pełni wyposażony i służył nie tylko klubom sportowym, ale także szkołom i gościom korzystającym ze stadionu” – mówi wójt. Wewnątrz znajdować się będą szatnie, pokoje dla trenerów, sędziów oraz pełne zaplecze sanitarne. Planuje się także pomieszczenia na urządzenie siłowni i zaplecza gastronomicznego. Koszt budowy takiego budynku to 5 milionów złotych. Wnioskowane dofinansowanie to 4 miliony.

Czwartą i ostatnią inwestycją o której dofinansowanie zabiega Gmina Przechlewo jest budowa nowej remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Obiekt miałby powstać przy ulicy Szkolnej, nieopodal istniejącej już remizy. Obecny obiekt – jak dodaje wójt – nie spełnia już podstawowych standardów przewidzianych dla tego typu budynków.  W nowym byłoby miejsce nie tylko dla strażaków, ale również dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Obecnie w Przechlewie nie stacjonuje żadna karetka pogotowia. Szacowany koszt tej inwestycji to 5,5 mln zł. Samorząd wnioskuje o dofinansowanie na poziomie 4,4 mln zł.

To nie pierwsze pieniądze, które Gmina Przechlewo otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W pierwszym rozdaniu na konto samorządu wpłynęło 631 tysięcy złotych. Pieniądze te w znacznej części zasilą fundusz budowy drogi w miejscowości Rudniki. Pozostała kwota, około 230 tys. zł, będzie przeznaczona  na opracowanie dokumentacji technicznych dla przyszłych inwestycji. Ogłoszenie listy wniosków, które otrzymały dofinansowanie zapowiedziano na przełom października i listopada tego roku.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu