REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA – BĘDĄ ZMIANY W PROJEKCIE

17 mar, 2021 | Sępólno Krajeńskie

Więcej zieleni niż pierwotnie planowano znajdzie się w planie rewitalizacji śródmieścia Sępólna Krajeńskiego. Władze miasta oraz eksperci przychylili się do postulatów mieszkańców, krytycznych wobec planowanych zmian urządzenia zieleni miejskiej. Nowy projekt zakłada dużo więcej nasadzeń, niż pierwotnie planowano.

Warta prawie 9 milionów złotych inwestycja zakłada modernizację Placu Wolności oraz przyległych do niego uliczek. Prace budowlane wymagały jednak wycięcia starych drzew oraz usunięcia istniejących zieleńców. Mimo iż miały być one zastąpione nowymi nasadzeniami, sprawa wzbudziła kontrowersje wśród mieszkańców. Obawiano się, że zieleni będzie mniej niż dotychczas. Tymczasem pierwotny projekt inwestycji zakładał, że drzew i zieleńców będzie dużo więcej. Opinia konserwatora zabytków ograniczyła jednak ilość nasadzeń do poziomu podobnego jak przed rewitalizacją. Po protestach mieszkańców Ratusz zwrócił się ponownie do konserwatora zabytków. Ten, tym razem zgodził się na pierwotną wersję projektu urządzenia zieleni. „Dzięki temu przy Placu Wolności powstaną dwa rzędy drzew. W miejsce wyciętych 18 drzew, posadzonych będzie 28 nowych” – mówi Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego. W obrębie placu posadzone będą kilkuletnie drzewa, z odpowiednio wykształconymi koronami. Powstaną też trawniki i rabaty kwiatowe. Na placu zainstalowane zostanie nowe oświetlenie uliczne oraz ławki. Wszystko powinno być gotowe do końca wakacji.

 

 

grafika: UM w Sępólnie Krajeńskim

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content