REKORODOWY BUDŻET GMINY KOCZAŁA

17 sty, 2024 | Koczała

Ponad połowa tegorocznego budżetu Gminy Koczała będzie przeznaczona na inwestycje. Tak wysoki wskaźnik wydatków majątkowych w historii gminy nigdy dotąd nie był notowany. Jest on rekordowy również w porównaniu z budżetami innych gmin w regionie.

Tegoroczne dochody Gminy Koczała ustalono na poziomie około 33,3 mln zł. Wydatki to z kolei 35,6 mln zł, z czego wydatki inwestycyjne to aż 18,2 mln zł. Nie bez znaczenia są tutaj pozyskane przez gminę dofinansowania. I tak: z Rządowego Funduszu Polski Ład, Gmina Koczała otrzyma prawie 15 milionów złotych, z funduszu przeciwdziałania COVID-19 prawie 300 tysięcy złotych. 200 tysięcy to środki pozyskane z innych źródeł zewnętrznych. – Należy tutaj wspomnieć o rekordowej kwocie zarezerwowanej na inwestycje, jest to ponad 18 milionów złotych. Dotychczas cały budżet Gminy Koczała zamykał się w tej kwocie. Jest to budżet nigdy dotąd u nas niespotykany – mówi Grzegorz Pietrzak, Wójt Gminy Koczała. Na liście najważniejszych tegorocznych zadań inwestycyjnych jest m.in. dokończenie remontu szkoły, przebudowa części budynku przedszkola na potrzeby przyszłego żłobka, budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, remonty obiektów sakralnych, remont i rozbudowa remiz strażackich oraz remonty dróg gminnych i powiatowych na terenie całej gminy.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content