RADA MIEJSKA – PRZECIWKO DWUKADENCYJNOŚCI W SAMORZĄDACH

23 lut, 2017 | Sępólno Krajeńskie

„Wprowadzenie przepisów ograniczających liczbę kadencji odbierze mieszkańcom możliwość pełnego decydowania o własnych sprawach, która jest istotą prawdziwego samorządu” – takie słowa znalazły się w przyjętym przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim, oświadczeniu w sprawie planów wprowadzenia dwukadencyjności w samorządach.

Zdecydowana większość radnych nie zgadza się na takie zmiany. Dokument został ogłoszony publicznie i zostanie przesłany do Prezydenta RP, Premiera RP oraz do wszystkich Klubów Parlamentarnych w Sejmie RP.

W piśmie sępoleńscy radni wyrażają zaniepokojenie zapowiedziami warszawskich polityków. Uważają, że nie można upartyjniać samorządów. Niedopuszczalne jest także pozbawianie obecnych wójtów i burmistrzów, czynnego prawa wyborczego. „Gdyby byli złymi wójtami i burmistrzami, to wyborcy by ich nie wybrali” – uważa Kazimierz Jagodziński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. „Uważam, że dobry fachowiec na dwukadencyjność nie przyjdzie. Mogą się natomiast trafiać nam osoby przypadkowe” – mówił po sesji. „Z doświadczenia wiem, że czy to radny, czy wójt, czy burmistrz – pierwszą kadencję będzie się uczył. Drugą kadencję będzie rozważał, gdzie sobie szukać pracy. To nie będzie dobre dla samorządów” – dodaje Jagodziński. Radni w swoim piśmie zwracają także uwagę, że wprowadzenie nowych przepisów, bez zmian w Konstytucji RP,  naruszy postanowienia Ustawy Zasadniczej.

PEŁNA TREŚĆ DOKUMENTU:

OŚWIADCZENIE Nr 1/2017 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Na podstawie §26 ust. 2 pkt 3 oraz §57 ust. 1 uchwały Nr IX/65/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie (Dz. Urz. Nr 99 poz. 1452 z późn. zm.) Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim zajęła stanowisko w sprawie proponowanych zmian w zakresie prawa wyborczego w wyborach samorządowych,  o następującej treści:

Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim wyraża zaniepokojenie forsowanymi w przestrzeni publicznej propozycjami zmian funkcjonowania samorządów w zakresie ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Największą władzę każdej lokalnej społeczności stanowią jej mieszkańcy. Wprowadzenie przepisów ograniczających liczbę kadencji odbierze mieszkańcom możliwość pełnego decydowania o własnych sprawach, która jest istotą prawdziwego samorządu. Spowoduje trwałe ograniczenie czynnego prawa wyborczego mieszkańców, uniemożliwiając im dokonywanie wyboru także tych kandydatów, których dobrze oceniają,  którzy sprawdzili się przez kilka kadencji i którzy dzięki swojej wiedzy oraz doświadczeniu dobrze służą lokalnej społeczności. W ocenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim wprowadzenie limitu kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast byłoby trwałym pozbawieniem biernego prawa wyborczego osób, które aktualnie piastują swój mandat po raz kolejny. Poza przypadkiem zagrożenia podstawowych wartości konstytucyjnych, przepisy w tym zakresie powinny być nowelizowane jedynie w drodze zmiany Konstytucji RP. Ponadto natychmiastowe wprowadzenie proponowanych uregulowań prowadziłoby do złamania zasady mówiącej, że prawo nie działa wstecz. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast  podlegają stałej kontroli  ze strony m.in.: rad miast i gmin, wojewodów, NIK, UKS, RIO, CBA, SKO, ale przede wszystkim w trakcie kadencji podlegają społecznej ocenie i kontroli dokonywanej przez mieszkańców a po upływie kadencji już jako kandydaci podczas wyborów podlegają weryfikacji dokonywanej  przez mieszkańców danej lokalnej społeczności. Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim popiera dalsze obniżenie progu wymaganego do odwoływania w drodze referendum organów jednostek samorządu terytorialnego wyłonionych w wyborach bezpośrednich. Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim jest przeciwna dokonywaniu zmian w przepisach prawa wyborczego, polegających na ograniczeniu możliwości kandydowania w wyborach samorządowych wyłącznie kandydatom zgłoszonym przez partie polityczne, ponieważ polskie samorządy nie są i nie powinny być partyjne.

Do wiadomości:

1)    Prezydent RP;

2)    Premier RP;

3)    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość;

2)    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska;

3)    Klub Poselski Kukiz’15;

4)    Klub Poselski Nowoczesna;

5)    Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

 

fot: serwissamorzadowy.eu

Czytaj cały artykuł
Skip to content