PRZYSZŁOROCZNY FUNDUSZ SOŁECKI BĘDZIE REKORDOWY

10 sie, 2023 | Przechlewo

Ponad 480 tysięcy złotych na fundusze sołeckie zapisze w przyszłorocznym budżecie Gmina Przechlewo. Samorząd przedstawił już plan wydatków z podziałem na sołectwa. Wysokość funduszu będzie zależała od ilości mieszkańców zamieszkujących poszczególne miejscowości.

Najwięcej pieniędzy dostanie sołectwo Przechlewo. To największa miejscowość na terenie gminy. Zamieszkana przez ponad 2900 osób, otrzyma prawie 71 tysięcy złotych. Najmniejszym sołectwem jest Łubianka, zamieszkana przez 58 osób. Z budżetu gminy trafi tam ponad 18 tysięcy złotych.

O wykorzystaniu środków zdecydują sami mieszkańcy. Dzieje się to podczas zebrań wiejskich. Pieniądze z funduszy sołeckich mogą być przeznaczane na niemalże dowolny cel służący ogółowi mieszkańców. Nie wolno ich rozdawać, ani przeznaczać na prywatne inwestycje.

Pieniądze z reguły przeznaczane są na utrzymanie terenów sołeckich, konserwacje placów zabaw, na wydarzenia integracyjne, które są organizowane w sołectwach, na remonty dróg. W tym roku na przykład fundusze przeznaczano m.in. na zakupy lamp solarnych, przygotowanie projektów na nowe place zabaw lub doposażenie straży pożarnej – mówi Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo. W Gminie Przechlewo jest 14 sołectw. Przyszłoroczne nakłady na fundusz sołecki będą największe w historii gminy.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content