Jest szansa na zacieśnienie współpracy pomiędzy samorządami Przechlewa i Konarzyn. Do tej pory oba samorządy, mimo że sąsiadujące – nie podejmowały oficjalnie wspólnych działań.

Wójtowie obu gmin są już po pierwszych spotkaniach. „Myślę, że razem będzie nam łatwiej. Poza tym zawsze historycznie byliśmy blisko siebie. Myślę, że ten powrót będzie całkiem fajny” – mówi Jacek Warsiński, Wójt Gminy Konarzyny. Jak dodaje, obie gminy w przeszłości współpracowały ze sobą, ale było to dawno temu.

Odnowienie dobrosąsiedzkich relacji daje możliwość bardziej efektywnego, bo wspólnego działania – ocenia z kolei Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo. „Na początek nasza współpraca miałaby polegać na wspólnym zorganizowaniu dwóch imprez, wiosennej i jesiennej. Dwóm samorządom będzie łatwiej przygotować tak duże wydarzenia, które planujemy” – mówi Michałowski. Chodzi o targi rolnicze, ogrodnicze i leśne. Od teraz odbywać się one będą cyklicznie, dwa razy w roku, na byłym lotnisku wojskowym w Nowej Wsi w Gminie Przechlewo. Obiekt jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Konarzyny. Oba samorządy planują także wspólną budowę ścieżki pieszo – rowerowej łączącej miejscowości Przechlewo i Konarzyny.

fot. serwissamorzadowy.eu