PROJEKT PRZYSZŁOROCZNEGO BUDŻETU – GOTOWY

23 lis, 2016 | Sępólno Krajeńskie

Prawie 58 milionów złotych wynosić ma przyszłoroczny budżet Gminy Sępólno Krajeńskie. Projekt planu dochodów i wydatków został przedłożony Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Teraz oba te organy sprawdzać będą jego poprawność. Dodatkowo radni będą mogli nanosić również swoje zmiany. Ostateczny kształt budżetu na rok 2017, powinien być zatwierdzony przez Radę Miejską pod koniec grudnia.

W planie przyszłorocznych wydatków gminy znalazły się między inny te, które pozwolą sfinansować remonty kolejnych dróg, budowę świetlicy w Komierowie, czy przystosowanie obiektów oświatowych do sprawowania opieki przedszkolnej. Samorząd planuje także rozpoczęcie procesu rewitalizacji miasta. Ma być także kontynuowana rozbudowa sieci kanalizacyjnej. „Na zadania inwestycyjne planujemy przeznaczyć około 5 milionów złotych. Jest to jednak tylko wkład własny gminy. Co najmniej drugie tyle, planujemy pozyskać dodatkowo ze środków zewnętrznych” – mówi Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego. Na rok bieżący samorząd Sępólna Krajeńskiego założył wydanie na inwestycje 4,6 mln złotych. Dzięki pozyskanym środkom unijnym i rządowym, w ciągu ostatnich 10 miesięcy, kwota przeznaczona na wydatki majątkowe – potroiła się.  Projekt przyszłorocznego budżetu nie zakłada podwyżek podatków lokalnych.  

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content