PROGRAMY OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 kwi, 2022 | Brusy

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” – to dwa programy pomocowe realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach. Wdrożono je przede wszystkim z myślą o osobach niesamodzielnych, wymagających opieki. W gminie Brusy z pomocy tej korzysta już 31 osób.

Pierwszy z programów to pomoc kierowana do dzieci i osób dorosłych niesamodzielnych w wyniku niepełnosprawności. Zakłada on regularne wizyty asystentów w domu pacjenta i towarzyszenie choremu w codziennych czynnościach poza domem. – Taki asystent może na przykład odprowadzić niepełnosprawne dziecko do szkoły, dorosłemu pomaga w załatwianiu spraw urzędowych, wychodzi z nim do kina, do teatru, na zakupy. To wszystko jest uzgadniane z osobą niepełnosprawną – mówi Mariola Rodzeń, Sekretarz Gminy Brusy. Obecnie tym programem objętych jest 12 osób. Opiekę nad nimi sprawuje 3 asystentów.

Drugi program dotyczy świadczenia opieki wytchnieniowej. Jest to forma pomocy adresowana do członków rodzin, sprawujących całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Czasami zdarza się tak, że z powodu wyjazdu lub innych obowiązków, nie ma z kim zostawić chorego rodzica, czy dziecka. Wówczas z pomocą przychodzi profesjonalny opiekun, który pod naszą nieobecność zajmie się takim pacjentem w naszym domu. W Gminie Brusy takim programem objętych jest 19 osób. Do ich dyspozycji jest 10 opiekunów.

Osoby objęte którymkolwiek z programów nie muszą płacić za świadczone usługi. Całość jest finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego koordynowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Gmina Brusy pozyskała na te zadania ponad 340 tysięcy złotych.

 

 

fot. pixabay.com

 

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content