POLSKI ŁAD RÓWNIEŻ DLA PRZECHLEWA?

29 lip, 2021 | Przechlewo

Trzy wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości ponad 15 milionów złotych planuje złożyć Gmina Przechlewo. Pieniądze miałyby pochodzić z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Pierwszym wnioskiem o którego dofinansowanie samorząd zabiega jest modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów w Przechlewie. Spodziewane dofinansowanie to 2 miliony złotych. Drugim wnioskiem będzie budowa budynku zaplecza sportowego wraz z modernizacją boisk w Przechlewie. Wnioskowana kwota dofinansowania to 9 milionów złotych. Trzeci wniosek zakłada rozbudowę przedszkola gminnego wraz z jego wyposażeniem. Tu z kolei samorząd zabiega o wsparcie w kwocie 4,25 mln zł.

– Wszystkie te inwestycje są bardzo ważne dla Gminy Przechlewo. Są one wyczekiwane przez nas już od wielu lat – mówi Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo.

Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów ma go dostosować do obowiązujących przepisów. Pozwoli to też na lepsze zagospodarowanie produkowanych na terenie gminy śmieci. Rozbudowa przedszkola natomiast, polegałaby na dobudowie jednego skrzydła do istniejącego już budynku. Zwiększy to powierzchnię obiektu oraz pozwoli między innymi na urządzenie wewnątrz małej sali gimnastycznej. Obecnie placówka takiej sali nie posiada.

Budowa obiektu sportowego przy stadionie to również zapowiadana wcześniej inwestycja. Miałby to być budynek służący nie tylko jako zaplecze socjalne dla zawodników i trenerów, ale także jako obiekt z infrastrukturą towarzyszącą. Wewnątrz można by urządzić na przykład siłownię, poczekalnię, salę wykładową i kawiarenkę dla osób korzystających z przechlewskich obiektów sportowych. Ponadto w ramach tego samego projektu zakłada się modernizację bieżni oraz wymianę siedzisk na tak zwanym boisku dolnym.

Wszystkie gminy chcące przystąpić do programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, muszą złożyć swoje wnioski do 15 sierpnia.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content