PODZIAŁ GRANTÓW NA ZADANIA PUBLICZNE

25 mar, 2024 | Koczała

Gmina Koczała rozdzieliła granty na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Do podziału było 66 500 zł. Każdy grantobiorca musiał wcześniej stanąć do konkursu i przedstawić swój pomysł na wykorzystanie środków.

Pieniądze zostały podzielone w trzech kategoriach:

1 – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

2 – Nauka, edukacja i wychowanie,

3 – Działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej.

Otrzymało je siedem organizacji. – Ludowy Klub Sportowy „Granit”, Uczniowski Klub Sportowy „As”, Stowarzyszenie Szachowe „Husaria”, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego, czyli stypendia dla naszych dzieci, Koło Gospodyń Wiejskich w Pietrzykowie, Koło Gospodyń Wiejskich „Bielskie Babeczki” w Bielsku i Koło Gospodyń Wiejskich „Wataha” w Wilkowie – wylicza Grzegorz Pietrzak, Wójt Gminy Koczała. Inicjatywy, które otrzymały dofinansowanie muszą być zrealizowane jeszcze w tym roku.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content