PODSUMOWANIE ROKU 2021 W NOWEJ PUBLIKACJI

24 maj, 2022 | Sępólno Krajeńskie

Gotowa jest już najnowsza publikacja podsumowująca rok 2021 w inwestycjach, inicjatywach i wydarzeniach w Gminie Sępólno Krajeńskie. Część nakładu trafi do radnych Rady Miejskiej podczas jutrzejszej sesji absolutoryjnej. Reszta będzie dystrybuowana wśród mieszkańców.

Publikacja prezentująca dokonania gminy, opracowywana jest w Sępólnie Krajeńskim co roku przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium.

– Oprócz sprawozdań, które są przedkładane na sesji radnym, radni i mieszkańcy otrzymują także ten folder. Prezentuje on wszystko to, co wydarzyło się w Gminie Sępólno Krajeńskie w minionym roku, w tym także inwestycje wraz z ich opisami i fotografiami – mówi Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

Folder ma 48 stron. Można go otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim lub w Punkcie Informacji Turystycznej.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content