PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA W BUDŻECIE

30 sie, 2021 | Przechlewo

63% wykonania dochodów i 45% wykonania wydatków, takim wynikiem zamyka się pierwsze półrocze 2021 roku w budżecie Gminy Przechlewo. Zgodnie z prawem informacja zostanie przedstawiona radnym na najbliższej sesji. Przestawia on nie tylko stan finansów, ale również prawidłowość realizacji uchwalonego w ubiegłym roku budżetu gminy.

Pierwsze półrocze w budżecie zamknęło się nadwyżką w kwocie ponad 4,7 mln złotych. – Na 45 zaplanowanych zadań w ramach wydatków majątkowych wykonano niecałe 16 procent planu. Tak niskie wykonanie na koniec półrocza wynika z faktu, że najbardziej kosztochłonne zadania dopiero się rozpoczęły. W pierwszym półroczu trwały postępowania przetargowe, a płatności dokonywane będą w drugim półroczu 2021 roku – mówi Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo. Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek to kwota 13.968.546,00 zł. Jak dodaje dalej, wskaźnik zadłużenia gminy utrzymuje się na bezpiecznym poziomie 39 procent. 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content