PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA PRZECHLEWA

8 lip, 2016 | Przechlewo

Centrum Przechlewa i rejon Osiedla Północ – to kolejne obszary, które zostaną objęte Planami Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Przechlewo. Samorząd prowadzi już dwie procedury planistyczne. Ta będzie trzecią i przedostatnią dla tej miejscowości.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, który określa możliwości przyszłego zagospodarowania gruntów i nieruchomości. Ustala on także gdzie na przykład można urządzać zieleń komunalną, a gdzie planowana jest zabudowa mieszkaniowa. Upraszcza to późniejsze procedury związane z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę. Opracowaniem planów zajmują się specjalistyczne firmy, które w drodze przetargu otrzymują od samorządów zlecenia na wykonanie dokumentacji. Cała procedura jest także konsultowana z mieszkańcami, którzy na etapie planowania, mogą wnosić swoje uwagi. W samym Przechlewie dwie takie procedury już trwają. Dotyczą one rejonu ulicy Człuchowskiej i Osiedla Juźkowa (wschodnia część miejscowości) oraz rejonu ulicy Rzeczenickiej (południowa część miejscowości). „Teraz przygotowujemy się do opracowania dokumentacji dla centrum Przechlewa oraz rejonu Osiedla Północ. Najpóźniej w sierpniu ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie dokumentacji” – mówi Dariusz Szopiński, inspektor ds. inicjatyw gospodarczych i promocji gminy.  Na przeprowadzenie niezbędnych konsultacji społecznych, przechlewski samorząd jako jeden z czterech w województwie pomorskim, otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości 33 tysięcy złotych. Do zakończenia procedury planistycznej dla całej miejscowości Przechlewo, niezbędne będzie jeszcze opracowanie dokumentacji dla rejonu ulicy Dworcowej. To ostatni, nieobjęty dotąd planami obszar miejscowości. Zlecenia na tę część zadania, będą ogłaszane w przyszłym roku.

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content