PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA PRZECHLEWA – PRZYJĘTY

31 mar, 2021 | Przechlewo

Cała miejscowość Przechlewo została objęta Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Jest to dokument umożliwiający obecnym lub przyszłym mieszkańcom oraz inwestorom rozpoczęcie budowy domu, garażu lub zakładu, przy dochowaniu minimum formalności.

Prace nad opracowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego trwały aż 10 lat. Realizowane one były etapami. Teraz, po zatwierdzeniu dokumentacji dotyczącej m.in. rejonu ulicy Dworcowej, planem objęta jest już cała miejscowość. – Uchwalony plan jest spełnieniem pewnych oczekiwań zarówno ze strony mieszkańców, jak i samorządu. Brak możliwości budowy nowych obiektów, to był najczęściej zgłaszany przez mieszkańców problem. Przyjęty przez Radę Gminy dokument rozwiązał ten kłopot. Jest to też zachęta dla mieszkańców, a także osób spoza gminy, aby zamieszkać i zainwestować w Przechlewie. Nowy plan zapewne przyczyni się do wzmocnienia potencjału gminy oraz jej rozwoju  – mówi Dariusz Szopiński, kierownik referatu rozwoju przestrzennego w Urzędzie Gminy Przechlewo.  

Plan Zagospodarowania Przestrzennego skraca także procedurę uzyskania zgód na rozpoczęcie budowy nowego obiektu. W tej chwili wystarczy pobrać wypis i wyrys z planu oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Ta procedura trwa od dwóch dni do dwóch tygodni. Wcześniej, zgromadzenie dokumentów, w tym na przykład decyzji o warunkach zabudowy, mogło trwać nawet 2 miesiące. Nowo przyjęty plan już obowiązuje.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content