PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

20 paź, 2016 | Przechlewo

Gmina Przechlewo ma swój Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. To dokument umożliwiający aplikowanie o środki unijne na szeroko rozumiane projekty ekologiczne. Opracowanie będzie potrzebne nie tylko gminie, ale również mieszkańcom lub przedsiębiorcom, ubiegającym się o niektóre dofinansowania zewnętrzne.

Projekty proekologiczne w Gminie Przechlewo nie są nowością. Samorząd od lat zabiega i pozyskuje środki na nowoczesne technologie związane z ochroną środowiska. To właśnie Przechlewo było jedną z pierwszych na Pomorzu, w całości skanalizowanych gmin wiejskich. Tu też pojawiły się pierwsze solarne latarnie uliczne. Aby móc ubiegać się o kolejne środki, na przykład na wymianę pieców centralnego ogrzewania, czy budowę mini elektrowni słonecznych, niezbędne było opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. To dokument określający kierunki rozwoju całej gminy. „Dokument pokazuje między innymi sposoby poprawy efektywności energetycznej oraz metody wykorzystywania odnawialnych źródeł energii” – mówi Dariusz Szopiński z Urzędu Gminy w Przechlewie. Przygotowanie opracowania poprzedziły badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców. Opisywali oni między innymi obecny sposób wytwarzania i korzystania z energii cieplnej. Ankietowani deklarowali również ewentualną chęć wymiany obecnych systemów na nowe, bardziej oszczędne.

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content