Kolejnych 160 ton szkodliwego azbestu z terenu Gminy Przechlewo zostanie wywiezionych i zutylizowanych. Samorząd otrzymał dotację na przeprowadzenie takiej operacji. Środki przyznał gminie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pozyskane pieniądze wystarczą na wywiezienie wyrobów zawierających azbest z 58 nieruchomości. W 13 przypadkach niezbędny będzie także wcześniejszy demontaż azbestowych płyt. Całą operację przeprowadzi specjalistyczna firma, wyłoniona w drodze przetargu. Wartość dofinansowania to 65.400zł.

Azbest jest substancją niebezpieczną dla zdrowia. Wdychanie pyłu powstającego np. podczas jego demontażu może doprowadzić do choroby nowotworowej. Przez lata był on powszechnie stosowany jako materiał izolacyjny i ognioodporny. Wiele budynków do dzisiaj pokrytych jest eternitem, zawierającym włókna azbestu. Programy europejskie coraz chętniej wspomagają proces demontażu i utylizacji takich substancji.

W Gminie Przechlewo do tej pory zutylizowano już ponad 500 ton materiałów zawierających szkodliwy azbest. Do usunięcia pozostało jeszcze około 1500 ton.

fot.serwissamorzadowy.eu