NAGRODY I STYPENDIA BURMISTRZA BRUS ROZDANE

14 paź, 2021 | Brusy

51 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Brusy otrzymało Stypendium Burmistrza Brus. Jest to nagroda za ich bardzo dobre wyniki w nauce. Stypendia wręczono podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W Gminie Brusy o stypendia burmistrza może ubiegać się każdy uczeń klasy piątej, szóstej i siódmej. Warunkiem jest uzyskanie dobrych wyników w nauce. W klasie piątej i szóstej średnia ocen w poprzedzającym roku szkolnym nie może być niższa niż 5,2. Dla klas siódmych próg ten obniżono do poziomu 5,0. Dodatkowo średnia ocen z języka polskiego, matematyki i języka obcego, czyli przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, u każdego stypendysty nie może być niższa niż 4,6.

– Przyznając stypendia chcemy motywować naszych uczniów do osiągania jak najlepszych wyników w nauce. W wielu przypadkach gratyfikacja finansowa jest też dodatkowym bonusem przeznaczanym na zakup książek, czy jeszcze lepszych pomocy naukowych – mówi burmistrz Brus Witold Ossowski.

Nagrodzeni uczniowie otrzymują stypendia miesięczne w wysokości 85 zł. Jest ono wypłacane do końca roku szkolnego. Łącznie od września do czerwca każdy uczeń stypendysta odbierze 850 złotych.

Dzień Edukacji Narodowej to także okazja do wręczenia wyróżnień dla nauczycieli. W tym roku nagrodę burmistrza otrzymało 17 osób. Gratulacje z rąk burmistrza Brus odebrali również nauczyciele, którzy w bieżącym roku uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

 

 

fot. UM w Brusach

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content