Trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do nagrody Świętego Wawrzyńca. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane w Gminie Sępólno Krajeńskie. Otrzymują je osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do promocji lub rozwoju gminy.

Do tej pory na liście laureatów zapisano 18 osób lub organizacji. Wśród wyróżnionych są między innymi samorządowcy, duchowni, sportowcy, działacze społeczni, a także stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. „Ważne jest, żeby osoba lub podmiot, który otrzyma taką nagrodę, miał w swojej historii znaczące zasługi dla naszej gminy” – mówi Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego. Każdy wyróżniony otrzymuje statuetkę oraz dyplom potwierdzający przyznanie nagrody.

Ogłoszenie wyniku i wręczenie nagrody odbywa się podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej – 10 sierpnia, w dniu liturgicznego wspomnienia Świętego Wawrzyńca.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać grupy radnych (co najmniej 8), stowarzyszenia działające na terenie gminy lub grupa co najmniej 200 mieszkańców. Wniosek zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie (http://www.gmina-sepolno.pl). Zgłoszenia należy dostarczać osobiście lub pocztą do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w terminie do 31 maja.

fot. UM w Sępólnie Krajeńskim