Zakończyły się prace modernizacyjne na drodze prowadzącej przez miejscowość Szczytno. Wąski i zniszczony dotąd odcinek zastąpiono szerokim asfaltem. Wzdłuż drogi powstał także nowy chodnik.

Droga w Szczytnie to droga powiatowa, stąd też inwestorem był Powiat Człuchowski. Gmina Przechlewo partycypowała jednak w kosztach wykonania tego zadania. Było ono także dofinansowywane z Funduszu Dróg Samorządowych. „Prace polegały na wymianie położonej w pasie drogowym kanalizacji i sieci wodociągowej. Zbudowano także odwodnienie i nową nawierzchnię asfaltową” – mówi Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo. „To inwestycja na którą mieszkańcy czekali latami. Gdy nadarzyła się okazja jej zrealizowania nie wahaliśmy się, aby wspomóc powiat w finansowaniu tego zadania, mimo iż droga nie jest nasza. Uważamy, że skoro drogami tymi poruszają się nasi mieszkańcy, to powinniśmy o nie dbać tak jak o swoje” – dodaje wójt. Przebudowa drogi w Szczytnie kosztowała około 1,7 mln zł.

fot. serwissamorzadowy.eu