KOLEJNE TONY AZBESTU USUNIĘTE

6 lis, 2023 | Przechlewo

Sześćdziesiąt osiem ton materiałów zawierających azbest usunięto i zutylizowano w tym roku w Gminie Przechlewo. Akcja likwidacji tej niebezpiecznej substancji prowadzona jest już dwunasty rok. Właściciele nieruchomości na których zalegają eternitowe płyty lub inne materiały zawierające azbest, mogą zgłaszać się do miejscowego Urzędu Gminy po dofinansowanie i pomoc w usunięciu szkodliwych odpadów.

Azbest najczęściej zalega na starych budynkach gospodarczych. Kiedyś był to popularny surowiec używany do produkcji eternitu. Pokrywano nim dachy chlewni, stodół, a nawet budynków mieszkalnych. Azbestu używano także do produkcji rur kanalizacyjnych. Późniejsze badania wykazały, że jest to substancja rakotwórcza. Kontakt z nią może być przyczyną wielu chorób, stąd pilna potrzeba jak najszybszej likwidacji takich odpadów.

Gmina Przechlewo co roku zachęca mieszkańców dopłatami, a także pomocą w znalezieniu specjalistycznej firmy, która w sposób fachowy zdemontuje, wywiezie i unieszkodliwi eternit oraz inne wyroby zawierające azbest. Tegoroczna akcja już się zakończyła – informuje Dariusz Szopiński z Urzędu Gminy w Przechlewie. – Udało się unieszkodliwić azbest z terenu 31 nieruchomości położonych na trenie gminy. Łącznie w tym roku usunęliśmy ponad 68 ton azbestu. Co warto zaznaczyć, zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz zainteresowanych wnioskodawców uczestniczących w programie – dodaje Szopiński.

Tegoroczna akcja usuwania azbestu kosztowała nieco ponad 38 tysięcy złotych. 14.664 złote stanowiło dofinansowanie z WFOSiGW. Wraz z zakończeniem tegorocznej edycji akcji ruszyły zapisy chętnych na rok przyszły. Już teraz właściciele nieruchomości na których są odpady azbestowe, mogą zgłaszać się w Urzędzie Gminy. Spośród chętnych sporządzona zostanie lista, na podstawie której gmina zawnioskuje o kolejne dofinansowanie oraz wybierze firmę, która wykona demontaż, wywóz i utylizację odpadów. Wnioski są do pobrania w pok. nr 4 oraz na stronie internetowej Gminy Przechlewo.

Program likwidacji azbestu prowadzony jest w gminie Przechlewo od 2011 roku. Do tej pory usunięto i zutylizowano około 750 ton tej niebezpiecznej substancji. W całej gminie Przechlewo na początku realizacji programu zinwentaryzowano prawie 3 tysiące ton materiałów zawierających azbest.

 

fot. pixabay.com

 

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content