JEST SZANSA NA GRUNTOWNĄ PRZEBUDOWĘ ULIC W CENTRUM BRUS

17 lut, 2022 | Brusy

Burmistrz Brus podpisał umowę z biurem projektowym, które przygotuje dokumentację techniczną przebudowy ulic w strefie śródmiejskiej w Brusach. Przybliża to możliwość rozpoczęcia prac drogowych i całego procesu rewitalizacji w tej części miejscowości.

Zadanie obejmować będzie przebudowę ulic: Świętopełka, Bolta, Witosa, Derdowskiego, Chełmowskiej, Szkolnej, Kościelnej, Pocztowej, 2-go Lutego prac Placu Jana Pawła II. Łącznie to prawie 3 kilometry dróg. Przy okazji prac, zbudowana zostanie także nowa infrastruktura podziemna. Chodzi tu przede wszystkim o rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową.

Przed rozpoczęciem robót niezbędne było uporządkowanie statusu dróg. Gmina nie mogła w nie inwestować, nie będąc ich właścicielem. W tym celu dokonaliśmy zamian z samorządem województwa i z powiatem chojnickim – tłumaczy Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

– Ulice w obrębie kościoła, czyli mam tutaj na myśli ulicę Kościelną, ulicę Szkolną i odcinek ulicy Chełmowkiej, został przejęty przez gminę Brusy. Ponadto położona w centrum miasta ulica 2-go Lutego i część ulicy w obrębie Placu Jana Pawła II, to były drogi powiatowe. W tej chwili to my jesteśmy ich zarządcą  – dodaje burmistrz.

Prace projektowe mają kosztować 287 tysięcy złotych. Prace drogowe wyceniono z kolei na ponad 18 milionów złotych. Gmina Brusy stara się pozyskać dofinansowanie tego zadania ze środków zewnętrznych, zwłaszcza rządowych.

 

 

fot. UM w Brusach

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content