JEST ABSOLUTORIUM ZA ROK 2023

3 lip, 2024 | Koczała

Jednogłośnie Rada Gminy Koczała udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za rok 2023. Wójt Grzegorz Pietrzak otrzymał także wotum zaufania.

Ubiegłoroczny budżet Gminy Koczała zamknął się kwotą ponad 22 mln po stronie dochodów i 26 mln po stronie wydatków. Na inwestycje przeznaczono ponad 5,5 mln złotych, to prawie jedna czwarta wszystkich wydatków gminy. – Myślę, że to daje naszym mieszkańcom poczucie sprawczości i możliwości rozwoju naszej gminy. Miniony rok był bardzo intensywny. Efekty widać, choćby w postaci nowego postu, remontu w szkole, czy też w postaci nowych dróg i chodników oraz infrastruktury turystycznej – mówi Grzegorz Pietrzak, Wójt Gminy Koczała. Tak dobry wynik nie byłby możliwy bez całego sztabu ludzi. – Bardzo Państwu za to dziękuje. Jest to efekt pracy całego urzędu, pani skarbnik i wszystkich pracowników merytorycznych, co złożyło się na ten wspólny sukces – dodaje wójt. Zadłużenie Gminy Koczała na koniec 2023 roku wyniosło nieco ponad 4 mln zł. Jest to niespełna 19 procent całego budżetu.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content