SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE: JEST ABSOLUTORIUM ZA ROK 2022

31 maj, 2023 | Sępólno Krajeńskie

Zdecydowaną większością głosów Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim udzieliła Burmistrzowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu za rok 2022. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Jeden radny był przeciwny.

Absolutorium z wykonania budżetu jest oceną prawidłowości jego wykonania. Regionalna Izba Obrachunkowa, która nadzoruje finanse gmin, nie wniosła żadnych uwag. Ostateczną decyzję podejmuje jednak Rada Miejska, która w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości może absolutorium nie udzielić.

– W naszym przypadku wszystko było w porządku – zapewnia Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego. Dochody osiągnęły poziom 104 242 000 zł. Wydatki były niewiele większe. Co ważne, znaczną ich część stanowiły inwestycje.

– Jeżeli chodzi o plan inwestycyjny, to pamiętamy, że założeniem naszej gminy było, żeby przynajmniej 10% budżetu przeznaczać na zadania majątkowe, inwestycyjne. W tym roku faktyczne wykonanie zamknęło się na poziomie 14% z tych stu czterech milionów złotych, ale wiele inwestycji zostało rozpoczętych i jeszcze nie zakończonych. Są to inwestycje dwuletnie, w związku z czym można powiedzieć, że do tego wydatku za chwileczkę dojdą kolejne zadania, które będziemy zamykać już w roku bieżącym – mówi dalej burmistrz. Na liście takich zadań jest choćby budowa nowego przedszkola.

Podsumowując ubiegłoroczne inwestycje warto podkreślić, że było ich łącznie aż 39. Wśród nich była między innymi budowa ulicy Wyspiańskiego, drogi w miejscowości Włościbórz, boiska przy szkole w Zalesiu oraz miejsca aktywności i rekreacji w Dziechowie. Zadłużenie miasta na koniec ubiegłego roku wyniosło 11 milionów złotych, co w stosunku do dochodów dalej bezpieczne nieco ponad 10 procent.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content