JEST ABSOLUTORIUM ZA ROK 2017

30 maj, 2018 | Sępólno Krajeńskie

Jednogłośnie, bez sprzeciwu, Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim, udzieliła Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017. Zastrzeżeń do wykonania planu dochodów i wydatków nie miała też Regionalna Izba Obrachunkowa.

Ubiegłoroczny budżet został zrealizowany niemalże w stu procentach. Po stronie dochodów zamknął się on kwotą 70 milionów, a po stronie wydatków 72 milionów złotych.

„Cieszę się, że budżet udało się zrealizować w założeniach jakie przyjęła Rada Miejska. W zasadzie zrealizowaliśmy wszystkie nasze plany inwestycyjne. Powstało wiele nowych zadań, długo oczekiwanych przez mieszkańców” – mówi Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, Waldemar Stupałkowski.

Priorytetem nie tylko na miniony rok, ale na całą mijającą kadencję samorządu, były naprawy dróg. Remonty i budowy prowadzono nie tylko na osiedlach w mieście, ale także na terenach wiejskich. Obecnie tylko w Sępólnie Krajeńskim jest też kilkanaście kilometrów ścieżek rowerowych. Gmina partycypowała w kosztach budowy chodników przy drogach powiatowych. Rozpoczęto też realizację kolejnego etapu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Łącznie na wszystkie inwestycje w roku 2017 przeznaczono prawie 8 milionów złotych. Zadłużenie gminy na koniec 2017 roku wyniosło 18 procent.

 

 

fot: UM w Sępólnie Krajeńskim

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content