756 tysięcy złotych nadwyżki, tak Gmina Przechlewo zakończyła ubiegły rok budżetowy. W piątek 28 czerwca, Rada Gminy udzieliła Wójtowi absolutorium oraz wotum zaufania.

Podczas sesji przedstawiono raport o stanie gminy. To nowy dokument, wymagany od tego roku we wszystkich samorządach w Polsce. Jego przedstawienie kończy się udzieleniem, bądź też nie udzieleniem włodarzowi gminy – wotum zaufania.

„Należy zwrócić uwagę, że Gmina Przechlewo chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców musi stawiać czoła trudnemu wyzwaniu poprawy życia swoim mieszkańcom, Hasło to kryje wiele zagadnień związanych z edukacją, infrastrukturą, rekreacją, wypoczynkiem, dbaniem o środowisko naturalne” – mówił podczas podsumowania raportu – Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo. Absolutorium oraz wotum zaufania, Rada Gminy udzieliła Wójtowi – jednogłośnie.

fot. serwissamorzadowy.eu