JEST ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2023

16 kwi, 2024 | Przechlewo

Jednogłośnie Rada Gminy Przechlewo udzieliła Wójtowi Gminy Przechlewo, Krzysztofowi Michałowskiemu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2023. Sesja absolutoryjna była też ostatnią w kadencji 2018-2024.

Podsumowując prawidłowość wykonania ubiegłorocznego budżetu Rada Gminy Przechlewo nie wniosła sprzeciwu. Wójt Gminy Przechlewo zwracał z kolei uwagę na ogrom realizowanych inwestycji. Ich wartość przekroczyła 30 procent wszystkich wydatków budżetowych gminy. – Był to dla nas bardzo dobry rok, rok w którym zrealizowaliśmy wiele inwestycji. Warto tutaj nadmienić, że nasz budżet oscyluje już w okolicach 50 milionów złotych. Wśród najważniejszych inwestycji realizowanych w ubiegłym roku są m.in. modernizacje i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Przechlewo, zakończyliśmy budowę remizy OSP, rozpoczęliśmy rozbudowę Gminnego Przedszkola w Przechlewie, zmodernizowaliśmy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Przechlewie przy naszej kotłowni, a także wspólnie z radnymi i sołtysami zrealizowaliśmy też wiele drobnych zadań w sołectwach – wylicza Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo. Zadłużenie Gminy Przechlewo na koniec 2023 roku wyniosło 34,64 %.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content