JEST ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY

30 cze, 2020 | Przechlewo

Jednogłośnie Rada Gminy Przechlewo udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.

Ubiegłoroczny budżet Gminy Przechlewo zamknął się kwotą prawie 38 milionów złotych po stronie dochodów i niespełna 40 milionów po stronie wydatków. Nakłady na inwestycje stanowiły prawie 25 procent. Jest to jeden z najlepszych wskaźników ostatnich lat. Na liście najważniejszych zrealizowanych zadań znalazły się między innymi:

– budowa drogi na osiedlu Północ,

– modernizacja oczyszczalni ścieków w Przechlewie,

– współfinansowanie remontów dróg powiatowych położonych na terenie gminy Przechlewo,

– dofinansowanie zakupu nowych pojazdów dla straży pożarnej i policji,

– remont dachu i instalacji cieplnej w budynku Szkoły Podstawowej w Przechlewie,

– remont i budowa szkolnych obiektów sportowych,

– budowa Otwartych Stref Aktywności.

„Uważam, że gmina posiada bardzo dobrą płynność finansową, a budżet za rok 2019 został wykonany prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Chciałbym, aby rok 2020 był równie dobry dla nas mieszkańców, jak rok 2019” – mówi Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo. Wskaźnik zadłużenia budżetu gminy na koniec roku 2019 wyniósł 36,64%.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content