INWESTYCYJNY ROK 2023 W GMINIE KOCZAŁA

2 lut, 2023 | Koczała

Ponad 9 milionów złotych na inwestycje wyda w rym roku Gmina Koczała. To aż 36 procent całego rocznego budżetu tego samorządu. Na liście zadań jest kilkanaście pozycji. Większość z nich otrzymała pokaźne wsparcie rządowe.

Wśród takich inwestycji jest budowa świetlicy wiejskiej z Bielsku, wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.

– Będzie to nowoczesny obiekt, samowystarczalny, oparty na odnawialnych źródłach energii, w pełni zabezpieczający potrzeby mieszkańców wsi Bielsko – mówi Grzegorz Pietrzak, Wójt Gminy Koczała. Na to zadanie gmina otrzymała 2,5 milionowe wsparcie rządowe z programu Polski Ład. Dofinansowanie z tego samego źródła, dostała także inna inwestycja realizowana we wsi Bielsko. Mowa tu o przebudowie drogi prowadzącej przez miejscowość. To zadanie zostało wsparte kwotą 4 mln złotych.

W tym roku w Koczale planuje się natomiast modernizację budynku szkoły. Na to zadanie gmina pozyskała kolejne 2,5 mln dofinansowania z budżetu państwa. Następne dofinansowania samorząd otrzymał na modernizację stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie i budowę wodociągu do miejscowości Zapadłe. Podobne prace będą wykonywane także w Ostrówku. Przebudowy doczeka się również popegeerowska kotłownia w Koczale. Tam niebawem źródłem zasilania będzie gaz skroplony.

– Wszystkie te inwestycje są długo oczekiwanymi przez mieszkańców naszej gminy. Mówię tu o inwestycjach drogowych, ale też inwestycjach kanalizacyjnych, czy modernizacji szkoły. Ważna jest także przebudowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Dymno, będącego wizytówką naszej gminy. To zadanie również zrealizujemy w tym roku – dodaje wójt.

W budżecie Gminy Koczała, ponad 150 tysięcy złotych zapisano na realizację budżetów sołeckich. W puli tych środków zaplanowano również spore wydatki inwestycyjne, polegające między innymi na bieżących remontach dróg, doposażaniu świetlic wiejskich, czy urządzeniu siłowni plenerowej.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content