INWESTYCYJNY REKORD DLA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

23 sty, 2016 | Sępólno Krajeńskie

Ponad 18 milionów złotych w inwestycjach własnych i ponad 22 miliony złotych w inwestycjach partycypowanych – to wynik Gminy Sępólno Krajeńskie za rok 2015. Samorząd podsumował wszystkie swoje ubiegłoroczne inwestycje. Ich łączna wartość to prawie 90 procent budżetu miasta.Samorząd wydał na te zadania z własnej kasy jednak tylko 7 milionów złotych.

„Naszym priorytetem była budowa i modernizacja dróg” – mówi Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego. I tak na przykład: zmodernizowano ulicę Komierowską i 27 Styczna, przebudowano ulicę Składową i Konopnickiej. Od podstaw powstała ulica Broniewskiego oraz droga Wiśniewa – Wiśniewka. Na ulicy Niechorskiej zbudowano też oświetlenie uliczne. Drugą, bardzo ważną grupą zadań, było zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów w obszarze Gminy Sępólno Krajeńskie. Uzbrojono 8 ha gruntów pod potrzeby przyszłego Parku Przemysłowego. Od października działa również Inkubator Przedsiębiorczości. W minionym roku powstała też nowa sieć wodociągowa w Niechorzu, kanalizacja deszczowa w Piasecznie oraz kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Włościbórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo.Rozpoczęła się także rozbudowa żłobka. Niebawem będzie on mógł przyjąć o 22 dzieci więcej niż obecnie.Inną grupą zadań były inwestycje, w których gmina partycypowała w kosztach. Chodzi tu np. o budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Chojnickiej. To zadanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale Gmina przygotowała i sfinansowała dokumentację techniczną tego przedsięwzięcia.Najdroższą inwestycją była modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. Zadanie warte ponad 21 milionów zrealizował Zakład Gospodarki Komunalnej. Samorząd dołożył do tej inwestycji 1 milion złotych. Resztę stanowiły: dotacja unijna, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz środki własne spółki.

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content