Przedsiębiorcy, Przedstawiciele Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Lokalnej Grupy Działania Nasza Krajna oraz innych organizacji wspierających biznes, wzięli udział w konferencji promującej tereny inwestycyjne i przedsiębiorczość na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Wydarzenie takie zorganizowano w Pałacu Komierowo.

Na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie jest do wykorzystania jeszcze 31 hektarów doskonale zlokalizowanych gruntów, przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Władze gminy nie kryją, że promocja tych terenów jest niezwykle potrzeba. Stąd też pomysł na przeprowadzenie takiego spotkania.

„Konferencja jest skierowana do inwestorów, do przedstawicieli biznesu, którzy mają pomysły i chcą zainwestować w naszej gminie. Chcemy przede wszystkim pokazać, że gmina dysponuje terenami przeznaczonymi pod działalność gospodarczą” – mówi Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

Podczas konferencji przedstawiono także różne formy wsparcia dla przedsiębiorców. Rozpoczynający lub rozwijający działalność gospodarczą, cały czas mogą liczyć na pomoc finansową lub na ulgi w podatkach, wynikające na przykład z najnowszych przepisów dotyczących działalności stref ekonomicznych.

Spotkanie miało także na celu promocję inicjatywy powołania Rady Gospodarczej. Organ taki miałby powstać przy Burmistrzu Sępólna Krajeńskiego. Rada będzie miała głos doradczy w sprawach inwestycyjno – gospodarczych gminy.

Konferencja realizowana była w ramach projektu pn. „Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią” dofinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

fot. serwissamorzadowy.eu